De Gezonde Praktijk is kerngezond

De Gezonde Praktijk is kerngezond

Datum: 20 december 2016

de_gezonde_praktijk_zorgenzEEN JAAR LATER – Deel 2 – Als zorgverlener ben je vaak ook zorgondernemer. Dat vereist heel andere vaardigheden en kwaliteiten, waarvoor zorgverleners veelal niet zijn opgeleid. Caransscoop biedt hen ondersteuning in De Gezonde Praktijk. Een jaar geleden stonden op ZorgenZ drie artikelen. Het eerste ging over De Zorgondernemersscan, het tweede over Intervisie en coaching en het derde over Cursussen en workshops. Hoe is het nu De Gezonde Praktijk?

“Het gaat heel goed”, benadrukt Rudie van der Berg, adviseur van Caransscoop. “Het aanbod is het afgelopen jaar verder uitgebreid. Er is veel belangstelling voor de workshops die we organiseren en het is goed te zien dat het aanbod van De Gezonde Praktijk goed aansluit op de bestaande behoefte.”

Zorgondernemersscan
Rudi van der Berg is in de loop van het jaar nóg enthousiaster geworden over de Zorgondernemersscan. “Daarmee hebben we in de pilot alleen maar positieve ervaringen opgedaan”, vertelt ze. “Het is zo mooi te zien dat deze scan, opgebouwd vanuit een gevalideerde vragenlijst, een goed beeld geeft hoe de zorgverleners naar zichzelf kijken, hoe ze functioneren als zorgondernemer en op welke competenties ze kunnen verbeteren, indien gewenst. Want je hoeft als zorgondernemer niet altijd alles zelf te doen, je kunt ook besluiten om deskundigheid in te huren, bijvoorbeeld op financieel gebied. Het is van belang dat inzichtelijk is welke ondernemerskwaliteiten er zijn en welke verder moeten worden versterkt. Het feit dat deelnemers aan de scan drie anderen kunnen uitnodigen voor feedback, blijkt ook een sterk pluspunt. Dat geeft veel stof tot gesprek.”

rudi_van_den_berg_zorgenzHet napraten is van grote waarde
Oorspronkelijk was het de bedoeling De Zorgondernemersscan op de site te plaatsen. “Het idee was dat geïnteresseerden dit dan als betaalde dienst konden invullen. Maar we hebben afgezien van het het ’los’ plaatsen op de site”, geeft Rudie aan. “Uit de pilot kwam duidelijk naar voren dat met name het nagesprek van grote waarde is. Dat hadden we vooraf niet zo ingeschat. In een nagesprek kun je dieper ingaan op de uitkomsten: je vergelijkt je eigen uitkomst met de input van de feedback-gevers en bespreekt welke punten je wilt aanpakken.” Ze vervolgt: “Naar aanleiding van de pilot hebben we een normprofiel opgesteld van een zorgondernemer. Dit profiel nemen we als uitgangspunt. Dat maakt het voor de zorgverlener inzichtelijk hoe hij staat ten opzichte van de norm. Op welke punten wijk je af, waarin wil je je versterken en op welke wijze?”

Nieuw: Workshop Lean
Nieuw in het aanbod van de workshops is de workshop Lean. “Je merkt dat hieraan in de praktijk behoefte is en dan organiseren we zo’n workshop enkele malen. We hebben het ook al incompany gedaan bij een praktijk.” Nadenkend over incompany en open workshops, zegt ze: “Bij incompany is het aanbod echt op maat. Het voordeel van een open workshop daarentegen is dat disciplines met elkaar in contact komen. Dan blijkt vaak dat bijvoorbeeld verloskundigen en huisartsen op bepaalde punten dezelfde vraagstukken hebben, waarin ze dan van elkaar kunnen leren.”

Inzetten van e-learning
Plannen voor het komende jaar zijn er volop. Waaronder een workshop verandermanagement, gebaseerd op het kleurenmodel van De Caluwé. En het inzetten van e-learning. Rudie: “We willen het eerste deel van de workshop motivational interviewing aanbieden als e-learning. Dan gaat het over de basistheorie. Dit wordt dan gevolgd door een bijeenkomst op locatie met de mogelijkheid tot training met een acteur. Daarnaast zijn we in gesprek of het doen van De Zorgondernemersscan punten kan opleveren voor het herregistratiesysteem van paramedici. Ook bieden we binnen de workshops een digitaal rekenmodel financiën voor de huisartsenpraktijk. Dit biedt een analyse van de inkomsten en uitgaven en hoe hierop te sturen.”

Groot werkgebied
Met de fusie tussen Progez en Caransscoop (samen vormen zij Proscoop) ontstaat een groter werkgebied, maar ook zonder dat is er breder belangstelling. “We hebben de Zorgondernemersscan al een keer ingezet bij onze collega-ROS ELANN.” Het is duidelijk: ook in 2017 zal De Gezonde Praktijk verder worden uitgebouwd.

Gerda van Beek

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *