Gezamenlijke visie op kwaliteit huisartsenzorg

Gezamenlijke visie op kwaliteit huisartsenzorg

Datum: 24 april 2019

Recent hebben InEen, LHV en NHG hun gezamenlijke visie gepresenteerd aan de ledenraden en de (huisarts)bestuurders. In dit ‘Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg’ gaat het om: samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier. De gezamenlijke visie geeft heldere kaders voor het werken aan kwaliteit. Kwaliteit is belangrijk, maar moet werkbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Daarom zijn er voor de invoering van het nieuwe kwaliteitsbeleid praktische hulpmiddelen beschikbaar.

Maatschappelijke trends, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg veranderen de kijk op kwaliteit in de huisartsenzorg. Naast patiënten en huisartsen hebben ook andere partijen belang bij een goede kwaliteit van de huisartsenzorg. Maar wat betekent kwaliteit in de huisartsenzorg nu precies? En hoe leveren we dat? Hoe maken we het eenvoudiger en overzichtelijker? Deze vragen beantwoordt het visiedocument Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg.

Van verantwoording afleggen naar verantwoording nemen
Er moet een nieuwe balans komen tussen enerzijds evidencebased, anderzijds practice-based werken door professionals. Een balans die tegemoetkomt aan de toegenomen complexiteit en verwachtingen van patiënten. Een belangrijke verandering in de visie is de verschuiving van ‘verantwoording afleggen’ naar ‘verantwoording nemen’ voor kwaliteit. Voortaan staat ‘samen leren en verbeteren’ centraal.

Ondersteuning van koepelorganisaties
De focus van het kwaliteitsbeleid ligt op intrinsieke motivatie en inspiratie, waarbij huisartsen samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders leren aan de hand van spiegelinformatie en naar behoefte gebruikmaken van beschikbare (regionale) ondersteuning. De landelijke koepelorganisaties helpen hun leden bij de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid met verschillende producten.

NHG
Het NHG heeft in grote lijnen op een rij gezet wat kwaliteit in de huisartsenzorg voor artsen inhoudt. Voor het opzetten van een kwaliteitssysteem is er een online checklist. Het nieuwe format ‘kwaliteitsjaarverslag’ is handig om inzicht in kwaliteit te verschaffen en om te gebruiken bij gesprekken met praktijkmedewerkers, collega’s, patiënten en andere belanghebbenden.

LHV
De LHV biedt huisartsen Werken aan Kwaliteit, Een praktische hulp voor de huisartsen. Een herziene versie van de Handreiking kwaliteit. Deze helpt huisartsen bij het maken van keuzes in de praktijk, om effectief en efficiënt de kwaliteit van zorg op peil te brengen. Welke stappen zijn nodig, hoe en met wie? En te voldoen aan de eisen voor herregistratie.

InEen
Het nieuwe Kwaliteitsbeleid op Maat van InEen biedt huisartsen- en eerstelijnsorganisaties concrete bouwstenen en gereedschappen om het werken aan kwaliteit te ondersteunen en kwaliteitskenmerken om de stand van zaken te kunnen evalueren.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *