Gezamenlijk Medisch Consult kan transmuraal incident voorkomen

Gezamenlijk Medisch Consult kan transmuraal incident voorkomen

Datum: 25 september 2015

transmuraal_consult_zorgenzBinnenkort start de pilot transmuraal Gezamenlijk Medisch Consult (transmuraal GMC). Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en het Diakonessenhuis werken in deze pilot samen met als doel patiënten bij ontslag beter te informeren in aanwezigheid van de medisch specialist én de huisarts. Een bericht over een mooi substitutieproject waarbij de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn concreet vorm krijgt, dat Zorgenz overneemt uit de nieuwsbrief van Raedelijn.

De pilot is gericht op patiënten met een myocardinfarct of angina pectoris die door de cardioloog worden terugverwezen naar de huisarts. Adviseur Matthijs Zwier van Raedelijn: “Het transmuraal GMC kan invloed hebben op de terugverwijzing vanuit de tweede lijn naar eerste lijn en vice versa. Door het adequater informeren van patiënten en een betere afstemming tussen huisarts en specialist, maar ook POH-er en verpleegkundig specialist, kunnen transmurale incidenten worden voorkomen.”

Eigen regie en verantwoordelijkheid
Angelien Borgdorff, programmamanager HUS en initiatiefnemer: “Het mooie aan deze pilot is dat de interventie voornamelijk gericht is op de patiënt in plaats van op de zorgverleners. We willen de rol van de patiënten versterken door hen zo goed mogelijk te informeren, maar we willen met deze pilot ook bereiken dat patiënten gaan inzien dat zij eigen regie én verantwoordelijkheid hebben over hun gezondheid én in het bewaken van hun eigen veiligheid.” Raedelijn adviseert en begeleidt zorgverleners bij het opzetten van vier gemeenschappelijke consulten, waarbij ook patiënten betrokken worden.

Voordelen GMC
Zowel zorgverleners als patiënten zijn enthousiast zijn over de aanpak in een gezamenlijk consult blijkt uit onderzoek (Nivel en CBO, 2009). Zowel patiënten als zorgverleners geven aan dat er in een GMC meer informatie wordt uitgewisseld. Patiënten hebben onderling meer interactie en dat maakt ze sterker. Ook biedt het GMC afwisseling en leermogelijkheden voor betrokken zorgverleners. In het transmuraal GMC geldt dit voor zowel de zorgverleners uit de eerste als uit de tweede lijn.

Rol Raedelijn
‘In de eerste lijn waar dat kan, in de tweede lijn waar dat moet.’ Onder dit motto werkt Raedelijn met zorgverleners in de eerste en tweede lijn aan samenwerking en waar mogelijk aan substitutie van zorg: het verplaatsen van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. Raedelijn verzorgt twee voorbereidingsbijeenkomsten, zodat alle betrokken zorgverleners precies weten wat er van hen verwacht wordt. De eerste bijeenkomst die net is geweest, gaat vooral in op de achtergrond en de inhoud van een GMC, in de tweede bijeenkomst stemmen de zorgverleners concreet de rollen vast en wordt er geoefend met rollenspellen. Zwier: “Door bij elkaar in de keuken te kijken en samen te werken aan een ‘warme’ overdracht, ondersteunen we de continuïteit van zorg en waarborgen we de kwaliteit.”

Dit traject wordt uitgevoerd binnen het Transmuraal Incident Preventie Programma (TIPP) van het Julius Center (UMC Utrecht). Vragen? Neem contact op met Raedelijns’s senior adviseur Matthijs Zwier, M. 06 52 67 48 34 of met projectleider Angelien Borgdorff van de HUS, M. 06 50 68 23 44.

(Foto: Vera Ulissa/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *