Gevraagd: voorbeelden afschaffing vijf-minutenregistratie

Gevraagd: voorbeelden afschaffing vijf-minutenregistratie

Datum: 12 maart 2018

Iedereen is voor radicale afschaffing van de gehate vijf-minutenregistratie in de wijkverpleging. Echter: hoe kan dat op een goede manier als de bekostiging nog steeds op dat systeem is gebaseerd? Er zijn plekken in het land, waar men niet werkt met deze vorm van registratie.  V&VN wil alle goede voorbeelden verzamelen, om andere organisaties daarmee verder te helpen.  

De vijf-minutenregistratie in de wijkzorg moet verdwijnen, is ook mening van minister Hugo de Jonge. Verpleegkundigen moeten al hun werkzaamheden registreren in rubrieken, steeds in blokjes van vijf minuten. De regel groeide sindsdien uit tot hét symbool van de doorgeschoten bureaucratie in de zorg. Het ontneemt velen het plezier in hun werk en voelt als een blijk van wantrouwen.

Formeel in 2009 al afgeschaft
Overigens is deze intensieve vorm van registratie al in 2009 (!) formeel afgeschaft. Maar de praktijk blijkt hardnekkig, omdat de bekostiging er nog vaak op is gebaseerd. Bovendien zien werkgevers de registratie vaak als informele prikklok.

De nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging, gebaseerd op preventie en uitkomsten van de zorg, is er voorlopig nog niet. En tot die tijd vindt verantwoording nog steeds veelal plaats om meting van de tijd.  Hoewel: ook toezichthouder NZa heeft aangegeven dat de vijf-minutenregistratie niet meer hoeft en dat zorgorganisaties individuele afspraken kunnen maken met verzekeraars.

V&VN wil een informatiepunt oprichten waar goede voorbeelden en tips over het werken zonder deze vorm van registratie wordt gebundeld. Die moeten er toch volop zijn in het land. Zo experimenteert zorgverzekeraar VGZ al met vergoeding van wijkverpleging zonder de minutenregistratie. De eerste thuiszorgorganisaties volgen al. Dus: heb je als (wijk)verpleegkundige goede ervaringen met een andere manier van werken? Stuur deze dan naar  info@venvn.nl en vermeld ‘vijf-minutenregistratie’.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *