Extra geld om personeelstekort in zorg te voorkomen

Extra geld om personeelstekort in zorg te voorkomen

Datum: 16 maart 2018

Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit voor het terugdringen van het personeelstekort in de zorg. Het geld moet onder meer besteed worden aan extra opleidingen, werk- en stageplekken. Daarmee moet het tekort aan personeel in 2022 zo ver mogelijk zijn opgelost. Dat staat in het Actieprogramma Werken in de Zorg dat minister Hugo de Jonge heeft gepresenteerd. 

In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. Het personeelstekort is een van de belangrijkste uitdagingen voor iedereen die iets te maken heeft met zorg en welzijn. Minister De Jonge luidt de noodklok. “Als we nu niet iets anders doen, dreigt in 2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers”.
Het kabinet zet daarom alles op alles om het tij te keren, samen met werkgevers, scholen/opleidingen, medewerkers en overheden. In concrete, ambitieuze actieplannen moeten de regionale opgaven worden beschreven en/of meetbare ambities en acties worden geformuleerd.

Drie pijlers
De Jonge noemt drie belangrijke pijlers: meer kiezen voor de zorg; beter leren in de zorg; anders werken in de zorg.
Meer kiezen voor de zorg: meer leerlingen, studenten, zij-instromers en herintreders kiezen voor de zorg. Dat begint bij een beter imago van de zorg en weten wat het werk inhoudt.
Beter leren in de zorg: iedere leerling en student kan rekenen op een stageplek. Zij maken door middel van vernieuwende stages kennis met de sectoren binnen de zorg. Meer leerlingen maken de opleiding af door inspirerend en uitdagend onderwijs. Voor het huidige personeel staat permanent leren en ontwikkelen centraal.
Anders werken in de zorg: het werken in de zorg sluit beter aan bij de wensen van medewerkers. Medewerkers kunnen het aantal uren werken dat bij ze past (hogere deeltijdfactor). Medewerkers doen het werk waarvoor ze zijn opgeleid, zonder overbodige administratieve lasten. Zo blijft het werk leuk en wordt werkdruk en ziekteverzuim teruggedrongen. Door het herschikken van taken (jobcarving) wordt het werk beter verdeeld en geschikt gemaakt voor meer mensen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Te beginnen met 80 miljoen
De komende jaren komt een bedrag van totaal €320 miljoen via de scholingsimpuls Sectorplanplus voor regionale plannen beschikbaar. Voor het eerste tijdvak -augustus 2017 tot 1 mei 2018- is 80 miljoen vrijgemaakt. In het eerste tijdvak is voor 1059 organisaties – van huisartsenpraktijken tot grote verpleeg- en thuiszorginstellingen – geld gereserveerd, waarmee naar verwachting een kleine 60.000 scholingstrajecten kunnen worden uitgevoerd. Met dit geld kunnen werkgevers extra leerwerkplekken voor de instroom van zorgmedewerkers (zowel mbo als hbo) bieden, boventallige medewerkers omscholen en extra doorstroomplekken creëren. Voorwaarde voor deze middelen is dat een werkgever zich verbindt aan een van de regionale actieplannen.

Commissie kennisuitwisseling
Het kabinet gaat bovendien meer sturen op de realisatie en voortgang van de regionale arbeidsmarktplannen. Het geld voor verschillende tijdvakken komt pas beschikbaar nadat een onafhankelijke commissie zich over de plannen heeft gebogen en aan het ministerie van VWS een positief advies geeft. Ook bevordert de commissie kennisuitwisseling tussen regio’s en volgt zij de voortgang van de plannen.

Meer informatie
Ziethet 68-pagina’s dikke Actieprogramma in de Zorg.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *