Geestelijk verzorger in eerstelijnszorg

Geestelijk verzorger in eerstelijnszorg

Datum: 11 december 2014

luisterspreekuur_zorgenzLUISTERSPREEKUUR – In gezondheidscentrum Levinas in Rotterdam Kralingen-Crooswijk kunnen mensen met vragen van levensbeschouwelijke aard terecht op het luisterspreekuur van de geestelijk verzorger. Ook eerstelijns zorgverleners kunnen geestelijk verzorgers raadplegen als zij dergelijke vragen signaleren bij hun patiënten. Een bijzondere samenwerking. Er zijn nog niet veel geestelijk verzorgers werkzaam in de eerstelijnszorg.

Ouderen en chronisch zieken blijven langer thuis wonen en met name huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met levensbeschouwelijke vragen, bijvoorbeeld over verlies en rouw. Samenwerking met de geestelijk verzorger is dan ook helemaal van deze tijd.

Verweven
De geestelijk verzorgers binnen Levinas nemen deel aan overleg bij palliatieve zorg. Ook geven ze waar nodig steun aan patiënten met psychische en/of maatschappelijke problemen (psychosociale zorgpaden). Huisarts Corine Baar: “Spirituele en levensbeschouwelijke vragen zijn vaak verweven met medische of sociale problemen. Soms zegt iemand dat hij zo slecht slaapt. Dan blijkt bijvoorbeeld dat zijn vrouw ongeneeslijk ziek is en hij het gevoel heeft dat hij er helemaal alleen voor staat. Dan is het fijn als hij het gesprek kan aangaan met een deskundige die ondersteuning biedt. Zo voorkom je dat het probleem van kwaad tot erger wordt.”

Luisterend oor, steun en toeverlaat
Liesbeth Gerritsen is één van de acht geestelijk verzorgers binnen Levinas. Ze vertelt: “Geestelijke zorg is vooral het bieden van een luisterend oor. We komen niet met oplossingen maar helpen mensen met het verwerken van hun vragen en leed, waardoor ze weer gaan vertrouwen op hun eigen kracht. Dat doen we vanuit verschillende achtergronden (humanistisch, islamitisch, boeddhistisch, hindoeïstisch, christelijk). En soms kan het uitvoeren van een (religieus) ritueel helpend zijn.” Liesbeth benadrukt dat iedereen met spirituele of levensbeschouwelijke vragen kan worden geconfronteerd: “Wij zijn geen therapeuten, maar gesprekspartners. Als we merken dat therapie nodig is, dan koppelen we dit terug aan de huisarts zodat deze kan doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut.”

De vraag achter de vraag
In Levinas kan men een afspraak maken bij een geestelijk verzorger na verwijzing door een zorgverlener of op eigen initiatief. Dat kan op de website of via e-mail. Huisarts Corine Baar vindt het werk van de geestelijk verzorgers een waardevolle aanvulling: “Zij hebben een andere kijk op zaken. Het is echter een uitdaging om elkaar steeds optimaal te vinden. Levensbeschouwelijke vragen zijn soms lastig te herkennen. De kunst is om de vraag achter de vraag te achterhalen.”

Training huisartsen en geestelijk verzorgers
Naar verwachting zal er meer aandacht komen voor geestelijke zorg in de eerste lijn. Gezondheidscentrum Levinas organiseert daarom in samenwerking met Leerhuizen Palliatieve Zorg informatiebijeenkomsten en trainingen voor huisartsen en geestelijk verzorgers. Over hoe kan worden samengewerkt en doorverwezen, in welke situaties geestelijke zorg wordt ingeschakeld en hoe dit logistiek en financieel kan worden geregeld. Begin 2015 vindt de eerstvolgende training plaats.

Bron: De Regionale Redactie uit Rotterdam, waarin ZorgImpuls is vertegenwoordigd.

(Foto: Regionale Redactie Rotterdam)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *