Geen marktwerking in ambulancezorg

Geen marktwerking in ambulancezorg

Datum: 27 juni 2019

Minister Bruno Bruins (Medische zorg en sport) wil dat iedereen goede spoedeisende ambulancezorg krijgt en houdt. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat is een bijzondere situatie: er is dan geen sprake van een markt en de regels voor aanbesteding en mededingen gelden niet.

Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de contouren schetst van de toekomstige wet ambulancezorg. Hiermee zet Bruins het belang van beschikbare ambulancezorg voor de patiënt voorop. De ambulancezorg wordt geordend omdat per 1 januari 2021 de tijdelijke wet ambulancezorg afloopt.

De ambulancezorg is een essentiële schakel in de acute medische zorgketen. Bruins: “Als patiënt moet je kunnen rekenen op een ambulance als het nodig is, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het werk van de ambulancemedewerker is vaak van levensbelang. Dat vraagt om zekerheid, kwaliteit en continue beschikbaarheid. Ambulancemedewerkers werken samen met huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners. Die moeten elkaar goed kunnen vinden en afspraken kunnen maken voor langere tijd. Wisseling van aanbieders van ambulancezorg past daarbij niet.”

Verandering
Hoe ziet de ambulancezorg er nu uit? Nederland is verdeeld in 25 ambulanceregio’s (deze komen overeen met de veiligheidsregio’s, met allemaal één regionale ambulancevoorziening). Er zijn tien publieke dienstverleners, vijf coöperaties, vijf stichtingen en vijf bv’s. Zij bieden zowel spoedeisende als planbare ambulancezorg en houden een meldkamer in stand. De twee grootste zorgverzekeraars in de regio kopen ambulancezorg in bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV’s). Daar zijn regionale budgetten voor.
Wat gaat er veranderen? Verschillende veiligheidsregio’s gaan samenwerken in maximaal tien landelijke meldkamers, bemand door onder meer ambulancepersoneel. Daarnaast gaat de minister in een wet de huidige aanbieders aanwijzen om de ambulancezorg voor onbepaalde tijd te bieden.

Niet-economische dienst
Om aanwijzing voor onbepaalde tijd mogelijk te maken, zal de ambulancezorg worden aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt dan de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg, maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. Verzekeraars blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden.
Dit is een bijzondere situatie: omdat het gaat om een publieke taak, is er geen sprake van een markt en gelden de regels voor mededinging en aanbesteding niet. Zo voorkomt de bewindsman dat steeds nieuwe partijen zich in de ambulancezorg aanbieden.

Aan kwaliteitskader wordt gewerkt
Kwaliteitsnormen krijgen een expliciete plek in de nieuwe wetgeving. De ambulancesector werkt aan een kwaliteitskader wat daarvoor de basis kan vormen. Minister Bruins wil de mogelijkheid opnemen dat aanbieders die duidelijk onder het kwaliteitsniveau functioneren, vervangen kunnen worden. Kwaliteitsregulering en toezicht op de naleving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en door de Nederlandse Zorgautoriteit voor zover het gaat om de tijdigheid, vormen daarmee de basis voor een goede kwaliteit van de ambulancezorg. Ook de budgetten en tarieven worden in de gaten gehouden.

Eind 2018 kwam Bruins, samen met Ambulancezorg Nederland en de zorgverzekeraars, al met een actieplan om de druk op de ambulancezorg te verlagen.
Lees ook het artikel op ZorgenZ: Actiplan ambulancezorg gepresenteerd
In zijn brief zegt Bruins te blijven inzetten op uitvoering van dit actieplan. “Zowel de kwaliteit van de triage (de urgentiebepaling), als de kwaliteit van de rijdende dienst hebben hierbij mijn aandacht. De triage wordt onder de loep genomen, zodat alleen mensen die daadwerkelijk ambulancezorg nodig hebben, die zorg krijgen. Ik verwacht dat binnenkort een eerste versie van een kwaliteitskader voor de ambulancezorg met bijbehorend implementatieplan en doorontwikkelagenda beschikbaar komt. Het streven is dit kwaliteitskader te laten inschrijven in het register van het Zorginstituut.”

Lees hier de brief van minister Bruins

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *