Geen dwang tot samenwerking in geboortezorg

Geen dwang tot samenwerking in geboortezorg

Datum: 5 juni 2016

geboortezorg_zorgenzMinister Edith Schippers is voor betere samenwerking in de geboortezorg, maar dwingt het niet af. Regio’s die wel voor samenwerking kiezen, kunnen gebruik maken van de nieuwe manier van financiering. Dat is niet verplicht. Ook wijst Schippers erop dat in veel regio’s al beter wordt samengewerkt bij het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen. Dit leidt tot een daling van de babysterfte.

In haar brief naar de Tweede Kamer gaat de bewindsvrouw vooral in op het onderdeel samenwerking in de regio’s en hoe haar beleid die samenwerking faciliteert. Ze geeft aan hoe zij de volwaardige optie van integrale bekostiging geboortezorg per 2017 wil invoeren. ‘Sinds 2015 bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de NZa-module integrale geboortezorg. Inmiddels maken circa 25 regio’s van deze module gebruik; daarbij zijn circa 30 (van de 80) verloskundige samenwerkingsverbanden betrokken. De module biedt regio’s aanvullende financiële middelen om de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren, inclusief het bevorderen van de samenwerking en de professionaliteit. Met de NZa-module “integrale geboortezorg” is in de regio’s gewerkt aan de onderlinge samenwerking, de totstandkoming van gezamenlijke zorgpaden, gezamenlijke visie op geboortezorg en gezamenlijke trainingen. Zonder de financiële middelen van deze module zouden de regio’s niet zo veel resultaten hebben bereikt. De module is een tussenstap naar verdere integratie van de verloskundige zorg.’

Advies stuitte op verzet
Schippers had bureau KPMG Plexus gevraagd om advies over de invoering van integrale bekostiging. Kort gezegd komt het advies van KPMG Plexus neer op invoering van twee prestaties met vrij onderhandelbare tarieven. Integrale bekostiging zou per 2018 definitief moeten worden ingevoerd en 2017 zou als overgangsjaar moeten worden benut. Het advies stuitte op verzet.
Daarna hebben de betrokken partijen zich gezamenlijk gecommitteerd tot landelijke invoering van integrale bekostiging voor de geboortezorg op basis van een door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ontwikkeld model.

Voor samenwerkingsverbanden die er zelf voor kiezen
Schippers faciliteert die regio’s die gereed zijn voor de transitie naar integrale bekostiging. Ze schrijft: ‘Zij kunnen deze stap per 2017 vrijwillig maken. De komende periode biedt de gelegenheid om ervaring op te doen met de gekozen prestatiestructuur, zich voordoende knelpunten op te lossen en de bestendigheid daarvan in de praktijk nauwlettend te monitoren en te toetsen. De optie voor een integraal tarief komt dus beschikbaar voor die verloskundige samenwerkingsverbanden die daarvoor zelf kiezen.” De huidige bekostigingsstructuren blijven bestaan. De NZa heeft de opdracht gekregen om beleidsregels op te stellen die het voor samenwerkingsverbanden mogelijk maken om af te wijken van de reguliere bekostiging van geboortezorg en het integrale tarief in te voeren.

Reacties op brief Schippers
In een reactie op de brief van minister Schippers laten verloskundigen weten dat ze bang zijn voor het verdwijnen van zelfstandige praktijken als de geboortezorg op een andere manier wordt bekostigd. Daardoor komt de keuzevrijheid van zwangeren in gevaar, zegt de beroepsvereniging KNOV op NOS.nl. Ook de koepel van kraamverzorgenden (NBvK) is verontwaardigd. “De partijen moeten het eerst eens worden over de inhoudelijke veranderingen, voordat daar financiële consequenties aan gekoppeld worden”, zegt voorzitter Siska de Rijke. De gynaecologenvereniging NVOG wil de brief nog bestuderen, maar is in het algemeen positief. “We zien het als een goede stap in de verbetering van kwaliteit van de geboortezorg.”

Dubbel declareren voorkomen
Vorige week heeft de minister overlegd met de partijen, omdat die het niet eens zijn over een nieuwe regeling die op 1 juli van kracht moet worden. Al in 2010 pleitte een stuurgroep voor meer en betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen, onder meer omdat Nederland een relatief hoge babysterfte kende. Ook zou de geboortezorg niet langer uit twee potten, maar uit één pot moeten worden betaald. Minister Schippers wil dubbel declareren voorkomen. De twee financieringsmanieren zullen in eerste instantie naast elkaar blijven bestaan.

Zorgen over onnodige ingrepen
Verloskundigen zijn bang dat zorgverzekeraars geen contracten meer willen sluiten met zelfstandige praktijken, als daarnaast geboortezorg kan worden ingekocht die gezamenlijk, met gynaecologen erbij, georganiseerd is. Dat noemt de KNOV zorgelijk omdat er tijdens een zwangerschap dan meer onnodige medische ingrepen zullen worden gedaan en dat de zorg op termijn duurder wordt. De gynaecologen delen die zorgen niet.

Ook teleurstelling bij zorgverzekeraars
Toch zijn ook de verzekeraars teleurgesteld over de brief van Schippers. Ze hadden gehoopt op een snelle invoering. “De 25 regio’s waar geboortezorg nu al gezamenlijk wordt georganiseerd, mogen gebruik maken van de optie om het financiële systeem daarop te laten aansluiten. Een paar zullen dat misschien doen, maar lang niet alle 25. Dat is zonde.”

Op 23 juni aanstaande spreekt de Tweede Kamer over de veranderingen in de geboortezorg.

(Foto: Africa Studio/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *