Geen bezuiniging ouderenzorg maar verschuiving kosten

Geen bezuiniging ouderenzorg maar verschuiving kosten

Datum: 12 augustus 2017

Het beleid om structureel te bezuinigen op de ouderenzorg is in eerste instantie gelukt, maar de kosten van langdurige ouderenzorg zijn binnenkort weer terug op het niveau van drie jaar geleden. Dat komt door de kostenstijging in andere zorggebieden en door extra investeringen in de verpleeghuiszorg.

Dat blijkt uit berekeningen van Investico, Platform voor onderzoeksjournalistiek, mede voor de uitgevoerd voor de Groene Amsterdammer en het Algemeen Dagblad.

Meer kosten zorgverzekeringswet
Bezuinigingen in de langdurige zorg leidt tot stijging van kosten in de basisverzekering, gefinancierd via de zorgverzekeraars. De eerste twee jaar na de transitie stegen die met een miljard per jaar. Voor 2018 wordt een stijging verwacht van twee miljard. Met overigens als kanttekening daarbij dat een deel van dat bedrag te maken heeft met de stijging van het aantal ouderen.
Ouderen meldden zich vorig jaar bijna 20 procent vader op de spoedeisende hulp dan het jaar ervoor. Het beroep dat ouderen deden op zorginstellingen omdat zij om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, nam toe met bijna 90 procent. Daarbij is als gevolg van de transitie is de bureaucratie in de wijk- en thuiszorg geëxplodeerd. Gemeentelijke regels zijn niet in plaats van de overheidsregels gekomen, maar er bovenop, luidt de algemene klacht.

Kosten verpleeghuis
Uit de berekening van Investico blijkt dat het Rijk in eerste instantie wel heeft bespaard op langdurige zorg voor ouderen. Er wordt momenteel per 65-plusser zo’n 420 euro minder betaald aan ouderenzorg van vijf jaar geleden. Echter: volgens de NZa moet 1,3 miljard extra worden geïnvesteerd om de kwaliteit in de verpleeghuizen weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Volgens het Centraal Planbureau is er zelfs 2,1 miljard extra nodig. Als het nieuwe kabinet dat advies overneemt, is de besparing volledig teniet gedaan.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *