Gebruik van e-health stagneert

Gebruik van e-health stagneert

Datum: 8 oktober 2016

e_health_monitor_zorgenzZorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL. Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met e-health-diensten, zoals online consulten. Maar veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan.

Sinds 2013 onderzoeken Nictiz en het NIVEL jaarlijks de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. Er is steeds meer mogelijk, bijvoorbeeld online gezondheidsdossiers, apps en e-consulten. Wat op dit terrein in 2016 in Nederland gebeurde, is in zeven conclusies samengevat.
1. Er is een flink aanbod van online diensten, vooral bij de huisarts, maar toch weten de meeste zorggebruikers niet goed wat er mogelijk is.
2. Artsen bieden hun patiënten langzaam maar zeker meer mogelijkheden voor online inzage in hun medische gegevens, vooral voor voorgeschreven medicatie.
3. 92% van de praktijkondersteuners van de huisarts voor de geestelijke gezondheidszorg werkt met e-mental-health, vaak bij een klein deel van de cliënten.
4. De caresector vindt innovatie belangrijk, maar het gebruik van e-health, zoals beeldschermzorg, neemt er nauwelijks toe.
5. Van de medisch specialisten houdt inmiddels 86% zijn dossier elektronisch bij, maar de helft vindt dat het teveel tijd kost voor wat het oplevert.
6. Medisch specialisten vinden dat de mogelijkheden tekort schieten om online patiëntinformatie uit te wisselen. Er is weinig vooruitgang.
7. E-health is meer dan techniek. Wijzelf, onze organisaties en onze omgeving bepalen hoe deze maatschappelijke innovatie vorm krijgt.

Aanbevelingen
Een andere conclusie, dat alleen het aanbieden van e-health op een website niet genoeg is, spreekt wel voor zich. Daarom worden aanbevelingen gedaan door Nictiz en NIVEL. Voor alle partijen in het zorgveld.
Zorgaanbieders: stimuleer het gebruik van e-health actief bij patiënten.
De overheid: neem regie en maak het gebruik van standaarden voor het elektronisch delen van gezondheidsinformatie minder vrijblijvend.
Wetenschappelijke beroepsverenigingen: neem het gebruik van e-health op in richtlijnen en zorgpaden.
Opleidingsinstituten en beroepsverenigingen: verzorg training en nascholing, en integreer e-health in curricula.
Onderzoeks- en onderwijsinstituten en fondsen: investeer meer in onderzoek naar toepassing van e-health om bestaande twijfels weg te nemen.
De overheid en zorgverzekeraar: onderzoek het financieringsvraagstuk.

Ga hier naar de eHealth-monitor 2016.

(De afbeelding komt uit de eHealth Monitor 2016)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Nictiz en NIVEL gaan uit van gemiddelde patiënten. Maar mensen zijn geen gemiddelden. Mensen zijn uniek. Zo wil de een voor dat ene consult per jaar zijn huisarts spreken en niet mailen. De ander beheerst de taal niet goed; en dat zijn er ruim anderhalf miljoen. De volgende heeft dementie. Weer een ander heeft nog nooit achter een pc gezeten.

    Daarbij zijn mensen niet altijd patiënt enkel omdat ze een pilletje slikken. En slechts vanwege dat ene pilletje zijn ze dat betuttel en gezeur zat.

    Kijk eens verder dan het congres, de collega. Praat eens met mensen waarom ze niet ALLES online willen regelen.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *