Geboortezorg – Inzet op lopende programma’s

Geboortezorg – Inzet op lopende programma’s

Datum: 28 april 2015

proefschrift_agatha_boerleider_nivel_zorgenzGEBOORTEZORG NIET-WESTERSE VROUWEN – Op Kamervragen antwoordt minister Edith Schippers (VWS) dat zij nu vooral inzet op de bestaande programma’s, opdat niet-westerse vrouwen zich eerder bij de verloskundigen melden. Zoals Healthy Pregnancy 4ALL en de preconceptie projecten van ZonMw.

Het NIVEL-onderzoek, waaruit bleek dat tot 22 procent van de niet-westerse vrouwen niet optimaal gebruik maakt van verloskundige zorg (zie Zorgenz op 7 april jl. https://zorgenz.nl/recente-berichten/niet-westerse-vrouwen-gaan-later-naar-de-verloskundige/ ), heeft de minister te denken gegeven. “Ik betreur het dat er geen optimaal gebruik wordt gemaakt van de verloskundige zorg. Ik zet er maximaal op in om de verloskundige zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarom valt verloskundige zorg bijna geheel buiten het verplichte eigen risico. Daarnaast doen verloskundigen hard hun best om hun zorgaanbod zo veel mogelijk toe te spitsen op de specifieke situatie van hun cliënten. Bijvoorbeeld door rekening te houden met laaggeletterdheid of met gebrek aan kennis over het Nederlandse zorgsysteem.” Aldus haar antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Agnes Wolters (PvdA).

Niet alle aanbod wordt gevonden
Toch blijft het volgens de minister lastig om de preventieve boodschap bij aanstaande ouders onder de aandacht te brengen. “Er is voldoende aanbod van informatie, bijvoorbeeld via de websites www.strakszwangerworden.nl. Maar dit aanbod wordt niet door alle aanstaande ouders gevonden. Om te bewerkstelligen dat bepaalde groepen, waaronder niet-westerse ouders, worden bereikt ondersteun ik verschillende initiatieven waaronder het programma Healthy Pregnancy 4All en de preconceptieprojecten van ZonMw. Zo wordt via het programma Healthy Pregnancy 4 All ingezet op het actief benaderen van vrouwen (westers en niet-westers) in achterstandswijken. Ik ga er vanuit dat de resultaten van dit programma inzicht zullen geven om deze groepen tijdig(er) te bereiken. Daarnaast heb ik het College Perinatale Zorg (CPZ) gevraagd te komen met een plan van aanpak voor preventie.”

Onderdeel van gemeentelijke aanpak
Wil de minister maatregelen nemen om het beleid met name in de grote steden te intensiveren? Dat blijkt niet het geval. “Ik heb op dit moment geen plannen om specifieke maatregelen in grote steden in te voeren. Het programma Healthy Pregnancy 4 all is juist specifiek bedoeld voor gemeenten met een relatief hoge babysterfte. Daarnaast kan dit gezondheidsprobleem, indien de gemeente dit wil, een onderdeel zijn van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden (GIDS) waarvoor gemeenten extra middelen hebben ontvangen. Via het kennisnetwerk geboortezorg ontwikkelen en delen professionals in de geboortezorg veel kennis met elkaar. Hierdoor worden best practices al tijdens de onderzoeksfase met elkaar gedeeld. Ook de Stichting Voorlichters Gezondheid heeft in de afgelopen periode grote groepen vrouwen voorlichting gegeven over het belang van tijdige verloskundige- en kraamzorg.”

(Foto: Illustratie van de cover van het proefschrift van Agatha Boerleide ‘Non-western women in maternity care in the Netherlands: exploring ‘inadequate’ use of prenatal care and the experiences of care professionals’.)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *