Fries actieplan voor duurzame huisartsenzorg

Fries actieplan voor duurzame huisartsenzorg

Datum: 2 mei 2018

Friese_Vlag_ZorgenzAlle inwoners van Friesland hebben recht op goede huisartsenzorg zo dicht mogelijk bij huis. Om dat in de toekomst te garanderen hebben de Friese Huisartsenvereniging (FHV), Wagro Friesland (belangenbehartiger niet gevestigde huisartsen), Dokterszorg Friesland, ROS Friesland, GGD Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. Actiepunten zijn: een social mediacampagne om huisartsen uit de Randstad enthousiast te maken om naar Friesland te komen, een digitaal platform waar vraag en aanbod samenkomen, een mentor voor de beginnende huisarts en het aanstellen van een ‘transitiemanager’ die zorgt dat de overname soepel verloopt.

De komende vijf jaar gaat naar schatting 40% van de Friese huisartsen met pensioen. De instroom van startende huisartsen loopt daarbij achter, waardoor de continuïteit van de huisartsenzorg in Friesland in gedrang lijkt te komen.
Het gezamenlijke plan van aanpak richt zich op oplossingen op de middellange en lange termijn voor heel Friesland. Het staat los van de huidige problematiek in Leeuwarden, waar huisartsen en De Friesland al enige tijd bezig zijn om het acute tekort aan huisartsen aan te pakken.

Actiepunten
Het gezamenlijke plan kent diverse actiepunten:

  • Actief op zoek gaan naar waarnemers als er een vacature is of een opvolger nog niet is gevonden, bijvoorbeeld met een social mediacampagne om jonge huisartsen uit de Randstad te enthousiasmeren naar Friesland te komen.
  • Het betrekken van de huisartsenopleidingen in Groningen, Amsterdam en Utrecht bij het duurzaam maken van de huisartsenzorg in Friesland. Streven naar meer opleidingsplaatsen voor huisartsen in Friesland.
  • Een digitaal platform, waar vraag en aanbod bij elkaar komen en praktische ondersteuning voor startende en stoppende huisartsen wordt aangeboden. Deze wervingscampagne wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân in samenwerking met de FHV.

Vestiging

  • Financiële ondersteuning door De Friesland voor een nieuwe huisarts die een praktijk wil overnemen, door bijvoorbeeld het aanstellen van een ‘transitiemanager’ die ervoor zorgt dat de overname soepel verloopt.
  • Ondersteuning van stoppende en startende huisartsen. Een voorbeeld hiervan is dat een ervaren huisarts een beginnende huisarts bijstaat als mentor.

Huisartsenzorg

  • Het organisatorisch verbeteren van de waarneemdiensten van huisartsen.
  • Artsen van GGD Fryslân gaan op locatie in de Leeuwarder binnenstad inloopspreekuren met huisartsenzorg houden voor ‘moeilijk bemiddelbare’ patiënten, een groep patiënten die met hun zorgvraag niet bij de reguliere huisarts terecht kan.

Diverse oorzaken tekort vragen om brede aanpak
Het zorgen voor toegankelijke en toekomstbestendige huisartsenzorg in Friesland is niet eenvoudig, doordat er verschillende oorzaken voor het tekort zijn. De voorwaarden van potentiële nieuwe huisartsen om zich hier te vestigen zijn divers, ook zaken als het opstarten van een eigen praktijk, het draaien van diensten in de avond-, nacht- en weekeinde-uren en de financiering van een praktijk zijn van belang.
De diverse oorzaken vragen om een brede aanpak en betrokkenheid van meerdere partijen. Om de aanpak zo breed en zo effectief mogelijk te maken, hebben de partijen gezamenlijk een actieplan gemaakt. Zij gaan die ook met elkaar uitvoeren. Gemeente Leeuwarden ondersteunt het plan en wil net als de provincie Fryslân en de overige Friese gemeenten meedenken over oplossingen.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *