Fouten ZonMw bij geven subsidie

Fouten ZonMw bij geven subsidie

Datum: 2 oktober 2017

begroting_wijkverpleging_zorgenzZonMw heeft afgelopen jaren miljoenen euro’s aan subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek op onwettige wijze toegekend. Dat heeft het onderzoeksprogramma Argos in de uitzending van 30 september gemeld. ZonMw verklaart zich niet te herkennen in de berichtgeving en noemt de presentatie ervan ‘eenzijdig.’

Leden van de commissie van ZonMw die subsidieaanvragen beoordeelt, hebben zelf ook subsidieaanvragen bij ZonMw ingediend. Deze praktijk is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat heeft de bezwarencommissie van ZonMw begin vorig jaar geconcludeerd, nadat een van de benadeelde subsidieaanvragers, een onderzoeker van VUmc, beroep had aangetekend.
Uit onderzoek van Argos bleek dat bij de subsidieaanvragen in 2015 van de zeventien commissieleden er zeven zelf om onderzoeksgeld vroegen. In totaal kwamen tien van de 49 aanvragen van leden van de beoordelingscommissie.

Bezwarencommissie
Uit de documenten van de benadeelde subsidieaanvrager komt naar voren dat zijn aanvraag voor een subsidie van 500.000 euro werd afgewezen door een commissie waarvan één lid zelf een concurrerende aanvraag had ingediend. Die aanvraag werd wel gehonoreerd. Na de conclusie van de bezwarencommissie kreeg de aanvrager alsnog subsidie. De commissie van ZonMw hield dat echter geheim voor de andere aanvragers, hoewel de bezwarencommissie van mening was om ook andere aanvragen opnieuw te laten beoordelen.

ZonMw: berichten eenzijdig gepresenteerd
In een verklaring op de website zegt ZonMW ‘zich niet in de berichtgeving te herkennen’. Volgens ZonMW worden de berichten ‘eenzijdig gepresenteerd’. Na de affaire heeft ZonMw de controle op de naleving van de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw verscherpt. ‘Door haar zorgvuldige procedures en Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw wordt een transparante, onafhankelijke en deskundige beoordeling van de subsidieaanvragen gewaarborgd’, aldus de verklaring.

Gedragscode onvoldoende nageleefd
ZonMw erkent dat de Gedragscode onvoldoende is nageleefd. ‘In de casus uit 2015, waarover door Argos vragen aan ZonMw zijn gesteld, is de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw onvoldoende nageleefd; in de beoordelingscommissie zaten leden die zelf een aanvraag hadden ingediend in de betreffende subsidieronde. ZonMw betreurt deze gang van zaken en heeft na deze bezwaarprocedure de controle op de naleving van de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw verscherpt.’

Spanningsveld
Als reden dat in de eerder genoemde casus zo is gehandeld, noemt ZonMw het spanningsveld tussen enerzijds het vinden van commissieleden zonder enige betrokkenheid met subsidieaanvragen en -aanvragers en anderzijds benodigde deskundigheid van commissieleden. ‘Dit spanningsveld speelt met name op gespecialiseerde vakgebieden of wanneer bevorderen van samenwerking tussen verschillende instituten en organisaties het doel van de subsidieronde is.’ Zie de volledige reactie die ZonMw naderhand heeft opgenomen op haar site.

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *