Forse stijging registraties in donorregister

Forse stijging registraties in donorregister

Datum: 24 augustus 2017

Registreren in het donorregister geeft duidelijkheid aan iedereen. Op 1 maart 2017 waren ruim 6 miljoen mensen van 12 jaar of ouder geregistreerd in het donorregister. Dat is 41 procent van de Nederlanders in die leeftijdsgroep. Daarvan geeft iets meer dan 3,6 miljoen mensen toestemming voor orgaandonatie, al of niet met donatiebeperkingen. Vergeleken met 1 januari 2016 betreft dat een stijging van 36.000 mensen. 

Het aantal mensen dat expliciet géén toestemming geeft voor orgaandonatie is sterker toegenomen, namelijk met 152.000 van 1,56 miljoen in 2016 tot 1,71 miljoen in 2017. Iets meer dan 700.000 mensen laten de beslissing voor orgaandonatie over aan nabestaanden of een aangewezen persoon, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Veel aanpassingen na wetswijziging
Naast het totale aantal mensen die geregistreerd staan, beschikt het CBS eveneens over gegevens over de laatste wijziging die iemand in het register heeft aangebracht. Dit kan gaan om een nieuwe registratie, maar het kan ook een wijziging zijn van een eerdere beslissing. Het CBS heeft alleen over informatie van de laatste wijziging in een jaar, niet over de aard van de wijziging.

Tussen 14 september en 31 december 2016 veranderden meer dan 240.000 personen voor het laatst iets in het donorregister. Dit betreft dus zowel nieuwe registraties als wijzigingen in een eerdere registratie. Dit is een relatief hoog aantal in vergelijking met voorgaande jaren. Het aantal (laatste) wijzigingen bedroeg in september 2016 meer dan 117.000, een jaar daarvoor waren dat in dezelfde maand minder dan 5.000. Die toename heeft alles te maken met een voorstel tot wijziging van de Wet op de Orgaandonatie. In dit voorstel is geregeld dat alle personen ouder dan 18 jaar per post wordt gevraagd of zij al dan niet orgaandonor willen zijn. Wanneer een persoon na twee berichten nog niet gereageerd heeft, wordt aangenomen dat hij of zij geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie.

(illustratie: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *