Fonds NutsOhra: Jongeren met chronische ziekte

Fonds NutsOhra: Jongeren met chronische ziekte

Datum: 21 oktober 2014

jongernJEUGDIGE EN ZIJN ONTWIKKELING CENTRAAL – Fonds NutsOhra gaat het Programma Ontwikkelingsgerichte Zorg starten. Het richt zich op jeugdigen met een chronische ziekte, zoals diabetes, kanker en reuma. Samen met drie andere programma’s voor kwetsbare groepen, maakt Ontwikkelingsgerichte Zorg deel uit van de strategieperiode 2015-2020 van het Fonds. Bert Kuipers is kwartiermaker van dit programma.

Uit onderzoek is gebleken dat de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van jonge mensen met een chronische ziekte soms ernstig belemmerd ordt door hun ziekte en behandeling. Ze hebben daardoor moeite om als jong volwassenen mee te komen in onze maatschappij. “Het is daarom hoog tijd om voor hen te investeren in een verandering van focus in de zorg: de jeugdige en zijn ontwikkeling centraal in plaats van de ziekte”, verklaart directeur Ann Kusters van Fonds NutsOhra.

Fonds NutsOhra (FNO) wil alle kennis op dit vlak graag gaan bundelen, good practices delen en integrale zorg voor deze kwetsbare groep jongeren bevorderen.

De andere drie doelgroepen zijn: alleenstaande ouderen met beperkingen, kansarme gezinnen en mensen die langdurig lichamelijke of psychische hulp nodig hebben. Bij elke doelgroep hoort een programma. Dat zijn respectievelijk Meer veerkracht, langer thuis, Gezonde toekomst dichterbij en Klein geluk.

De definitieve programma’s wordt gepresenteerd op het Fonds NutsOhra symposium ‘Zorg voor kansen’ dat op 13 november in Amsterdam plaatsvindt.

(Foto: Nick Nick/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *