FNO-programma heeft ouderen in beweging gebracht

FNO-programma heeft ouderen in beweging gebracht

Datum: 9 december 2019

Meedoen en bewegen. Dat is zo belangrijk voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen. Daarop was het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ van FNO op gericht. Met succes. Want maar liefst 37.000 ouderen kwamen daadwerkelijk in beweging in meer dan 120 vernieuwende projecten. Dat blijkt uit de evaluatie van het programma, uitgevoerd door het Nivel. Belangrijke succesfactoren ter bevordering van meedoen en meer bewegen zijn: actieve betrokkenheid van de ouderen zelf én de inzet van professionals om de activiteiten te begeleiden en coördineren.

Investeren in meedoen en bewegen draagt bij aan de zelfstandigheid van mensen en hun kwaliteit van leven. Het gaat erom het netwerk van de ouderen uit te breiden en hun activiteiten buitenshuis te vergroten. Ook al bevinden sommige ouderen zich in een kwetsbare situatie, ze willen nog steeds maatschappelijk meedoen en van nut zijn.

Succesfactoren
Er was een aantal elementen cruciaal om van de projecten een succes te maken. Ten eerste de betrokkenheid van de ouderen zelf, van start tot afronding. Ze werden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten en gaven zinvolle informatie over wat wel en niet werkt. Het tweede element waren de enthousiaste en gedreven initiatiefnemers en projectleiders. Zij waren essentiële aanjagers bij de organisatorische en projectoverstijgende werkzaamheden. Zelfs als een project grotendeels door ouderen wordt uitgevoerd, zijn professionals en bijbehorende financiering nodig.
Ten derde konden krachtige kartrekkers anderen inspireren en het idee levend houden. Daarnaast was de programmatische aanpak van nut die onder meer voor verbondenheid zorgde tussen de verschillende projecten. En als laatste was het belangrijk om al tijdens het traject aandacht te besteden aan de voortgang van de projecten na afloop van de subsidieperiode.

Nivel-evaluatie
Uit dit onderzoek van het Nivel kwam onder andere het volgende:
– Het programma heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen;
– Maar liefst 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging gebracht;
– Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen beweegt daadwerkelijk meer;
– Ouderen nemen vaker initiatief om mensen in de eigen wijk of woonplaats te ontmoeten.

Verspreiding geleerde lessen
Er is veel kennis verzameld over succesvolle interventies, het bereiken van ouderen, het belang van co-creatie met ouderen en het nut van kennisdeling tussen projecten. De geleerde lessen worden zo breed mogelijk verspreid, met als doel dat iedereen met de opgedane kennis van aan de slag kan.

Meer informatie
Zie de evaluatie van het Nivel van het programma.
Lees het boekje waarin de resultaten van Meer Veerkracht, Langer Thuis staan opgetekend.

En lees op ZorgenZ de call bij de start van het programma

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *