FME: Technologie is sleutel tot betere zorg

FME: Technologie is sleutel tot betere zorg

Datum: 18 september 2019

Met integrale financiering tussen huisarts en medisch specialist kunnen zorgpaden door de hele zorgketen organiseren worden.

De ondernemers voor de technologische industrie FME hebben een Zorgagenda opgesteld en aangeboden aan minister Bruins (Medische Zorg), getiteld: Betere zorg door technologie. Hun ambitie is: samen met technologie de zorg verbeteren. De overheid moet er wel voor zorgen dat innovatieve oplossingen sneller bij patiënten komen.

Volgens FME speelt technologie een sleutelrol bij het verbeteren van de zorg. Nieuwe, slimme technologie stelt zorgprofessionals in staat om hun werk optimaal te doen. En tegen lagere zorgkosten. Met data en artificial intelligence kunnen we gevaarlijke ziekten eerder opsporen en betere diagnoses stellen. Artsen en verpleegkundigen hebben meer tijd voor een persoonlijk gesprek als technologie andere taken uit handen neemt. En door zorgrobots en andere slimme technologie kunnen mensen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde woning blijven.

Bedrijven verbinden met zorgketen
Technologie kan bijdragen aan betere persoonlijke zorg, meer tijd voor de patiënt en een betaalbaar zorgstelsel. Diverse partijen profiteren er dus van: patiënten, professionals en samenleving. FME Zorg verbindt technologiebedrijven met de zorgketen, met als doel de zorg te verbeteren. Ze willen innovatie bevorderen en inzetten om de zorg te vernieuwen. Daarvoor verbinden ze partijen uit de hele keten, waaronder 350 FME­lidbedrijven die oplossingen voor de zorgsector leveren.Die bedrijven variëren van start-­ups en gerenommeerde midden­ en kleine industrie tot grote internationale ondernemingen.

Integrale financiering
Maar FME constateert, en dat is niet nieuw, dat innovatieve zorg en e-health vaak blijven steken in kleinschaligheid. Innovaties worden geremd door slechte financieringsmogelijkheden in het zorgstelsel. Hoe kan hierin verandering komen? Dat kan door het opschalen van innovaties makkelijker te maken, snelle bekostiging te realiseren, door proeftuinen te ondersteunen en een technologieberaad te starten.
“Er zijn nieuwe financierings- en businessmodellen nodig”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “Integrale financiering tussen de huisarts en de medisch specialist kan zorgpaden door de hele zorgketen organiseren en door ‘risk sharing’ kunnen partijen de financieringsrisico’s van zorginnovaties delen.”

Onafhankelijk platform voor toelating en vergoeding
Maak implementatie veiliger, tijdiger en duurzamer, luidt een andere aanbeveling. Zorginstituut Nederland  is verantwoordelijk voor toelating en vergoeding van innovaties in het basispakket. FME wil dat medisch techno­logische leveranciers beter betrokken worden bij dit proces, bijvoorbeeld door het oprichten van een onafhankelijk platform voor toelating en vergoeding. Zo kan het proces van toelating en vergoeding worden verkort, de belangen van alle stakeholders worden afgewogen afgewogen én de patiënt vroegtijdig worden betrokken bij de introductie van nieuwe technologie. Door de belangen­afweging en het opstellen van een introductieplan kan technologie veiliger, tijdiger en duurzamer worden geïmplementeerd.

Open data-infrastructuur
Voor het veilig uitwisselen van zorginformatie moeten centraal afspraken gemaakt worden over (beveiligings­)eisen. Denk aan cybersecurity, dataencryptie en systeem­certificaten. Daarnaast moet in een centraal afspraken­stelsel eenduidig vastgelegd worden welke toestemmingen aan de patiënt gevraagd moeten worden. De overheid moet het voortouw nemen om een open en gedeelde data-infrastructuur te creëren, aldus FME.

In de position paper worden veel voorbeelden genoemd van slimme technologische oplossingen.

 

(Foto: uit rapport FME)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *