Financiering: scenario’s over verdeling zorgkosten

Financiering: scenario’s over verdeling zorgkosten

Datum: 30 oktober 2016

financiering_zorgenzHet Centraal Planbureau (CPB) heeft een ‘Policy Brief’ uitgebracht over de ‘Financiering van de zorg op de langere termijn. Dit onderzoek gaat vooral in op de verdelingseffecten die ontstaan bij verschillende keuzes voor financiering van de zorg. Het CPB brengt daarmee de gevolgen van die keuzes op lange termijn in kaart. Zo wil ze het bewustzijn over de verdeling van de zorgkosten vergroten.

De zorgkosten stijgen al jaren harder stijgen dan het bruto binnenlands product. Het CPB stelt vast dat dit een risico vormt voor de overheidsfinanciën op de langere termijn. De politieke partijen maken nu keuzes voor het betalen van de zorgkosten voor de komende vier jaar. Keuzes van nu hebben gevolgen voor de financiering op de langere termijn. In het rapport staan verschillende voorstellen om de kosten te beteugelen. Het CPB gaat in de berekeningen uit van drie mogelijkheden voor verandering:
– het verlagen van het eigen risico
– het verhogen van het eigen risico
– een leeftijdsafhankelijk financiering.

Politieke keuze
In het rapport gaat het CPB uitgebreid in op de gevolgen van deze drie keuzen. Het afschaffen van het eigen risico, waar een aantal politieke partijen nu voor staan, is overigens niet meegenomen in de berekeningen. De rapportage gaat nog wel kort in op niets veranderen. In dat geval komen de kosten van de zorg grotendeels terecht bij jongeren en hogere inkomens, terwijl die het minst gebruik maken van de zorg. Zo krijgen de bestaande solidariteitselementen een sterker accent. Het CPB gaat niet in op de vraag of herverdeling via de zorg al of niet wenselijk is. Ze ziet dat als een politieke keuze.

De Policy Paper Financiering van de zorg op de langere termijn is hier te downloaden.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *