Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken

Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken

Datum: 23 mei 2019

Zilveren Kruis heeft een driejarige financiering toegezegd voor inzet van poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken. Dit bedrag komt vanuit de substitutiegelden, bedoeld om de toestroom naar het ziekenhuis af te remmen. Als de eerste lijn de kwetsbare ouderen in Amsterdam goed in beeld heeft, kan dat een deel van de opnames voorkomen, is de achterliggende gedachte. Ook kan de kwetsbare/complexe patiënt bij ontslag beter worden opgevangen in de thuissituatie. 

Alle Amsterdamse huisartsenorganisaties (voorlopig ‘de Alliantie’ genoemd) zetten zich gezamenlijk in voor integrale ouderenzorg. Met als ambitie dat over drie jaar 75% van de Amsterdamse huisartsenpraktijken werkt volgens het programma integrale ouderenzorg, gebaseerd op de principes van Beter Oud. Onderdeel van dat programma is de inzet van de praktijkondersteuner-ouderen, de poh-ouderen.

Inventarisatie
De Alliantie heeft aan de ROS Elaa gevraagd om te inventariseren waaraan huisartsen behoefte hebben in ondersteuning bij hun zorg voor kwetsbare ouderen. Elaa heeft daartoe een enquête uitgezet. Een eerste inventarisering van de uitkomsten laat zien dat veel huisartsen juist geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om een poh-ouderen aan te stellen. Daarnaast heeft Elaa een nieuwsbrief special uitgebracht over de mogelijkheid voor de inzet van een poh-ouderen in elke Amsterdamse huisartsenpraktijk.

Taken van een poh-ouderen
Tevens heeft de Alliantie de ‘propositie POH-Ouderen binnen integrale ouderenzorg Amsterdam’ opgesteld met daarin o.a. de taken, resultaatgebieden en de inrichting van de functie van een poh-ouderen. Dat er aan de financiering enkele voorwaarden zijn verbonden, zal niemand verbazen, maar er is zeker voldoende ruimte voor een eigen invulling per huisartsenpraktijk.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *