Financiële staat van de huisartsenzorg

Financiële staat van de huisartsenzorg

Datum: 20 september 2017

Na de presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag heeft Anton Maes, evenals vorig jaar, ‘De financiële staat van de huisartsenzorg’ beschreven. Daarin staan de kostencijfers van toezichthouder Zorginstituut Nederland over huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Ook bevat het document informatie over het door de minister vastgestelde budgetkader, zoals gepubliceerd in de Miljoenennota.

Daarnaast staat er in dit overzicht gedetailleerde informatie over specifieke segmentkosten, afkomstig van de Vektismonitor.

“Cijfers van de financiële staat zijn niet los te zien van tariefbeschikkingen van toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en van afspraken binnen een bestuurlijk landelijk geldend hoofdlijnenakkoord”, vermeldt Maes in zijn inleiding op zijn site Zorgstelsel.nl.

Beleidsarm
De Miljoenennota 2018 is beleidsarm vanwege de demissionaire status van het kabinet. Het bestuurlijk akkoord (2013 t/m 2017) met de huisartsen  is feitelijk met 1 jaar verlengd zonder ingewikkelde en/of principiële keuzes. Nieuw is het budget van 75 miljoen voor substitutie. In het oude akkoord stond dat de tweedelijnskosten aantoonbaar moesten dalen, anders gold het niet. Voor 2018 is de afspraak dat als de huisartsen het niet benutten, het alsnog toekomt aan het ziekenhuis. Dat is een andere insteek.

Gemaakte en noodzakelijke kosten 
Ook geeft Maes aan dat ‘De financiële staat’ weliswaar informatie geeft over gemaakte kosten, maar geen informatie over noodzakelijke kosten, passend bij het leveren van goede zorg. Hij ziet het daarom als een uitdaging de leveringskosten te beschrijven van noodzakelijke ‘state-of-the-art’ huisartsenzorg.

Na presentatie van de financiële cijfers gaat Anton Maes uitgebreid in op opvallende zaken en benoemt hij mogelijke gevolgen c.q. conclusies.

 

anton_maes_zorgenzOver Maes
Anton Maes was tot juli 2016 huisarts Anton Maes in Dieren. Ook was hij tot juli 2016 adviseur financieel economische zaken van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij is mede-oprichter van de Stichting De Vrije Huisarts. Maes schrijft boeken, blogs en tal van artikelen, o.a. voor Medisch Contact, FD en De Volkskrant.

 

 

 

(Foto: Zorgstelsel.nl)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *