Filmpjes van zorgverleners met praktische uitleg over wetten en financiering ouderenzorg

Filmpjes van zorgverleners met praktische uitleg over wetten en financiering ouderenzorg

Datum: 29 mei 2018

Op 17 november 2017 organiseerde ZonMw de slotbijeenkomst van het Zichtbare schakel-programma. Voor de prijsvraag ‘Wat als … u extra budget krijgt voor uw project?’ nomineerde een deskundige jury drie projecten. De eerste prijs van € 15000,- ging naar het Van Kleef Instituut (VKI) voor hun project ‘Beelden van zorg en wetgeving voor de zorgpraktijk’. Het instituut heeft een e-learningmodule ontwikkeld voor wet- en regelgeving in de ouderenzorg. De te ontwikkelen filmpjes zijn een inspirerende aanvulling op deze e-learningmodule.

“Door ons ervaringsonderzoek hebben we veel contact met wijkverpleegkundigen en verzorgenden. We horen waar zij in hun dagelijks werk tegenaan lopen. Ze vinden de wet- en regelgeving ingewikkeld. ‘We kunnen het niet goed uitleggen aan onze cliënten.’ Dat is wat we heel vaak hoorden van zorgverleners”, vertelt Annemarie Klaassen, programmamanager bij het Van Kleef Instituut.
Dat bracht VKI op het idee om via e-learning uitleg te geven over drie wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is financieel ondersteund door ZonMw. “De e-learning ‘Wetgeving en financiering ouderenzorg’ is breed en gemakkelijk toegankelijk. Via e-learning kan prima uitleg worden gegeven over de wetten en regels. Het blijkt een goed middel, plezierig om te doen en kost niet veel tijd. Op onze website hebben we daarnaast ook uitleg geplaatst over de drie wetten.”

Filmpjes met ambassadeurs
Nu het Van Kleef Instituut de eerste prijs heeft gewonnen, kan ze het project nog een stap verder brengen. “We zijn gewend om lowbudget te werken en konden geen filmpjes maken. Dat kunnen we nu wel! In de filmpjes zien we drie ambassadeurs:  twee wijkverpleegkundigen en een verzorgende. Deze filmpjes plaatsen we in de e-learning en op onze website. Ook in onze workshops zijn ze goed bruikbaar. Hogescholen en ROC’s kunnen de filmpjes gebruiken voor het onderwijs.”

Experts geven uitleg
De filmpjes zijn onlangs opgenomen. Hierin vertellen de wijkverpleegkundigen en verzorgende waar ze in hun werk mee te maken hebben. “Een wijkverpleegkundige vertelt dat ze de wetten zelf amper snapt. Zo kan ze dus niet goed uitleggen aan een cliënt waarom die wel een eigen bijdrage moet betalen. Terwijl een andere cliënt die dezelfde zorg krijgt geen eigen bijdrage betaalt. We leggen de interviews voor aan een aantal experts die uitleg geven. We gaan ook een journaal maken van de filmpjes en we laten een app ontwikkelen.”

“Filmpjes zijn een eigentijdse vorm van informatie overdragen”

Opfrissen
Het Van Kleef Instituut is verder van plan om kleine fragmenten uit de filmpjes te mailen naar de zorgverleners. “Vaak vergeet je hoe het ook alweer zat. Via deze mailtjes kunnen we hun kennis opfrissen; het is een vorm van borging van de opgedane kennis.”
De filmpjes zijn volgens Klaassen een eigentijdse vorm van informatie overdragen. “Ze blijven beter hangen dan tekst. Het is mooi om in de filmpjes te zien hoe wijkverpleegkundigen echt geraakt worden door hun werk. Ze hebben hart voor hun werk én cliënten en willen graag dat de cliënten zorg op maat krijgen. Het raakt hen als dat hen door bijvoorbeeld de financiering niet lukt.”

Ingewikkelde regels zijn issue
Het geeft volgens Klaassen voldoening om te zien dat de ingewikkelde wet- en regelgeving echt een issue is geworden. “Het televisieprogramma De Monitor schonk er aandacht aan en heeft zaken bloot gelegd. Het ministerie van VWS besteedt aandacht aan het verminderen van administratieve lasten van wijkverpleegkundigen en verzorgenden.”
Hier staat informatie over de wet- en regelgeving en financiering van de ouderenzorg

Vlog Van Kleef Instituut

 

Mooie resultaten Zichtbare schakel
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de onmisbare schakel in kwalitatief verantwoorde preventie, zorg en ondersteuning. Daarom ondersteunt ZonMw hen met kennis en tools om deze centrale rol goed te kunnen vervullen. Met het programma Zichtbare schakel heeft ZonMw de zichtbaarheid van de wijkverpleging vergroot. Ook zijn mooie resultaten geboekt op deskundigheidsbevordering, samenwerking tussen onderwijs en praktijk en aandacht voor teamwerk.
Meer weten? Kijk op
www.zonmw.nl/zichtbareschakel of bekijk het filmpje ‘het Zichtbare schakel-programma samengevat in 2 minuten’

Corina de Feijter

(Foto: Studio Oostrum)

Lees ook het artikel over de winnaar van de derde prijs: Leernetwerk wijkverpleging en onderwijs

Lees ook het artikel over het winnen van de tweede prijs: WijkLink: digitaal in elkaars keuken kijken

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *