Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase

Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase

Datum: 16 september 2017

1ste Lijn Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam hebben de film ‘De Dappere Patiënt’ geproduceerd. Deze film van een half uur toont een aantal gesprekken tussen Amsterdamse patiënten met huisartsen over de laatste levensfase. Als je niet meer alles kunt wat je wilt, hoe vertel je dat aan je huisarts? Welke vragen stel je als huisarts  daarover aan je patiënt? Hoe respecteer je de keuzes? Wie neemt het initiatief tot dit gesprek?

De film laat zien hoe je als patiënt en huisarts hierover met elkaar in gesprek kunt gaan. Voor een indruk kunt u de trailer van anderhalve minuut bekijken.

Tijdige afstemming
Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Dit biedt hen de gelegenheid om beslissingen te nemen over zorg en behandelingen in deze fase. Het tijdig bespreken en afstemmen van wensen en ideeën voor zorg kan vaak belastende medische behandelingen voorkomen. Ouderen en huisartsen geven elkaar tips om dit gesprek goed aan te kunnen gaan.

Filmavond
1ste Lijn Amsterdam heeft twee maal op haar kantoor een  filmavond georganiseerd. Tijdens de première waren ruim honderd professionals en enkele beleidsmakers aanwezig, alsmede de spelers en hun naasten. De reacties na afloop van de première waren allemaal lovend: “Ontroerend”, “leerzaam”, “prachtig”, “interessant”.

Enkele uitspraken van aanwezigen:
“Wat goed dat hier patiënten aan het woord zijn, die vertellen wat zij belangrijk vinden en ook hoe moeilijk ze het vinden hierover een gesprek te voeren”
“Wat een mooie film, hij geeft me handvatten dit gesprek over wensen bij het levenseinde (nog) vaker te voeren”
“De film maakt duidelijk dat patiënten vaak heldere ideeën hebben hoe ze hun laatste levensfase zien, maar dat ze het moeilijk vinden hierover te praten.”

Veel aanvragen
Inmiddels zijn er meer dan honderd aanvragen geweest om de film te kunnen downloaden en te bekijken van huisartsengroepen, PaTz-groepen, bewonersgroepen en opleidingen.

Kijken via een link
Professionals die met dit thema te maken hebben, kunnen de film bekijken en nagaan hoe ze dit belangrijke gesprek met ouderen in hun dagelijkse praktijk kunnen organiseren. Patiënten(groepen) kunnen de film gebruiken om van elkaar te leren of en hoe ze met hun huisarts over deze zaken in gesprek willen gaan.

Het is mogelijk “De Dappere Patiënt” via een beveiligde link te bekijken. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Het is zinvol om daarbij één van de huisartsen uit de film of een adviseur van 1ste Lijn Amsterdam als gespreksleider uit te nodigen. Voor huisartsengroepen (mogelijk samen met andere eerstelijnsprofessionals) en patiëntengroepen in Amsterdam is deze gespreksleiding kosteloos. Vraag de film aan via het aanvraagformulier.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *