De feiten liggen er, maar wie doet er iets aan?

De feiten liggen er, maar wie doet er iets aan?

Datum: 9 februari 2017

haagse_wijken_zorgenzACHTERSTANDSWIJKEN – Bij huisartsen in achterstandswijken staat het water tot aan de lippen. Zij hebben te weinig tijd en middelen om hun patiënten goede zorg te kunnen bieden. Daardoor dreigen patiënten in achterstandswijken minder goede huisartsenzorg te krijgen dan patiënten in meer welgestelde wijken. De tijd dringt, schrijft Leontien Sierts, Landelijk projectadviseur Achterstandsfondsen in een persverklaring. Maar wie doet wat?

De toekomstplannen van huisartsenkoepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars voorzien niet structureel in een adequate oplossing voor deze problematiek. Dat werd opnieuw pijnlijk duidelijk tijdens het congres ‘Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’, dat op 2 februari gehouden werd. Concrete toezeggingen bleven wederom uit, terwijl de tijd dringt, aldus de persverklaring van 9 februari 2017.

Schrijnende situaties
Tijdens het congres, dat werd georganiseerd door huisartsen uit achterstandswijken, hun ondersteunende Achterstandsfondsen en het programma ‘Alles is Gezondheid…’ werden drie casus voorgelegd. De schrijnende situaties die werden besproken illustreerden glashelder de problematiek waar huisartsen in achterstandswijken dagelijks mee te maken krijgen. De reacties uit de zaal vol huisartsen toonden de urgentie om nu in actie te komen. Corinne Collette, huisarts in Utrecht Zuilen, deed namens haar collega’s de oproep aan politiek, koepels en financiers: ‘Maak het mij en mijn collega’s mogelijk en gemakkelijker om goede zorg te bieden aan onze patiënten. Én doe dit samen met ons, wij hebben de kennis in huis.’

Onrust nam toe
De presentaties van Robert Verheij (NIVEL) over de verschillende scenario’s voor de differentiatie van het inschrijftarief op basis van zorgzwaarte, en Edwin Velzel, landelijk projectleider voor de nieuwe bekostiging van organisatie en infrastructuur in de toekomst van alle niet-patiëntgebonden activiteiten in de eerste lijn, deed de onrust onder de aanwezige huisartsen eerder toe- dan afnemen. En ook het wederom uitblijven van concrete toezeggingen leidde tot weinig optimisme bij de aanwezigen.

De klok tikt door
Opnieuw werd duidelijk dat alle belanghebbenden aan de slag moeten. Eerder deze week spraken huisartsen en bestuurders van gezondheidscentra in de vier grote steden eenzelfde verontrusting uit; zij luidden de noodklok en riepen minister Schippers, de zorgverzekeraars en gemeenten op om de criteria van de achterstandsvergoeding eerlijker te maken en het budget ervan aanzienlijk te verhogen. In november komen alle partijen weer samen. Dan moet blijken welke inspanningen partijen in de komende tien maanden hebben ondernomen en tot welk resultaat dat heeft geleid. De klok tikt!

De vorderingen zijn de komende 10 maanden te volgen op Achterstandsfondsen.nl. Vanaf volgende week komen de eerste verslagen beschikbaar.  Meer informatie bij Leontien Sierts, Landelijk projectadviseur Achterstandsfondsen, T  020 – 344 57 14, M 06 – 43 66 75 09, I Achterstandsfondsen en Alles is gezondheid.

(Foto: T. van Hurk/Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *