Factsheets over regionale arbeidsmarkt huisartsenzorg

Factsheets over regionale arbeidsmarkt huisartsenzorg

Datum: 19 november 2018

Nivel en Prismant voerden deze zomer een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Zij vertaalden hun bevindingen naar factsheets per regio en deze zijn nu beschikbaar.  Deze factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten die zich (gaan) voordoen in vraag en aanbod van deze professionals.

De factsheets zijn bedoeld als startpunt om met de regionale huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, LHV kring, regionale ondersteuningsstructuren, regionale werkgeversorganisatie, zorgverzekeraars, gemeenten en onderwijs in gesprek te gaan over de regionale capaciteit en arbeidsmarkt huisartsenzorg en knelpunten op te lossen met een gezamenlijke aanpak.

8 Arbeidsmarktregio’s
SSFH, Transvorm en Robuust gaven opdracht voor het onderzoek in acht arbeidsmarktregio’s, en daarmee (nog) niet landelijk dekkend. Met regio wordt een zogenaamde arbeidsmarktregio bedoeld. Binnen deze arbeidsmarktregio’s zijn werkgeversorganisaties actief.
Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in. SSFH streeft ernaar in 2019 de informatie voor alle arbeidsmarktregio’s beschikbaar te hebben.

Opvallende resultaten
De prognose voor de meeste regio’s laat zien dat er een (groot) tekort aan huisartsen en doktersassistenten gaat ontstaan;
– In de meeste regio’s is het aantal beschikbare stageplaatsen groter dan de vraag. Toch ervaart het onderwijs een tekort;
– In diverse regio’s heeft meer dan 40% van de huisartsenpraktijken de afgelopen jaren een wachtlijst voor nieuwe patiënten gehad of heeft deze nog steeds;
– In veel regio’s worden door huisartsenpraktijken zelf oplossingen bedacht om het arbeidsmarktprobleem in de toekomst op te lossen;
– De ervaren werkdruk onder met name huisartsen en doktersassistenten op dit moment is hoog.

Gezamenlijk arbeidsmarktbeleid
Huisartsenorganisaties gebruiken deze factsheets om gezamenlijk arbeidsmarktbeleid te formuleren en daarmee een betere balans op de arbeidsmarkt huisartsenzorg te bereiken.

De komende periode initiëren SSFH, Robuust en Transvorm de regionale gesprekken met stakeholders over de uitkomsten uit de factsheets. Daarnaast zetten SSFH en Robuust zich in om relevante data op regionaal niveau structureel beschikbaar te krijgen.

Wilt u meer weten over de gebruikte methoden? Lees dan de pdf met daarin de methodologisch verantwoording

De factsheets zijn online beschikbaar via de websites van de drie partners:

(Illustratie: factsheet Zaanstreek-Waterland)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *