Factchecker helpt terugdringen registraties wijkverpleging

Factchecker helpt terugdringen registraties wijkverpleging

Datum: 20 februari 2018

Al die registraties in de wijkverpleging, moeten die eigenlijk wel? Wijkverpleegkundigen kunnen daar nu snel zelf antwoord op krijgen met de Factchecker Registraties Wijkverpleging.

De meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit ervaren als registratielast. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle namelijk lastig te realiseren. De factchecker gaat in op deze en nog zeven andere dilemma’s waar zorgprofessionals in de wijk tegenaan lopen.

Heldere uitleg
Dilemma’s die aan de orde komen zijn onder meer het door de cliënt laten ondertekenen van het (bijgestelde) zorgplan, de 5-minutenregistratie en een handtekening van de huisarts bij de aanvraag van hulpmiddelen. Is dat echt verplicht? En zo ja, waarom? En wat kun je doen om die registratie minder een last te laten zijn? Het overzicht biedt heldere uitleg, tips en soms ook praktijkvoorbeelden.

Professionaliteit staat centraal en niet registratie
Kenniscentrum Vilans ging te rade bij de wijkverpleegkundigen en verzamelde de vragen die het sterkst bij hen leven. Wijkverpleegkundigen hebben de dillema’s zelf aangeleverd. De download laat zien of de registratie verplicht is, wat de achterliggende reden is en hoe je de last kunt beperken. “Hiermee willen we helderheid bieden, een discussie op gang brengen over nut en noodzaak en handvatten bieden om registratielast terug te dringen. De professionaliteit van verzorgenden en verpleegkundigen moet weer centraal komen te staan, niet de registratie”, zegt Else Stapersma, adviseur bij Vilans.

De factchecker is ontwikkeld door Vilans samen met het ministerie van VWS, Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), Branchevereniging BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

U kunt de factchecker hier downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *