Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Datum: 7 augustus 2017

ouderenzorg_zorgenzHet programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is gestart. Hiermee worden wijkverpleegkundigen kosteloos extra ondersteund bij het begeleiden van mensen met dementie. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Robbert Huijsman is programmaleider van ‘Dementiezorg voor elkaar’. Dit meldt Nursing op haar site.

Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans hebben onlangs de samenwerkingsovereenkomst getekend en subsidie gekregen van VWS. Doel van het vierjarige praktijkprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

Gezamenlijk aan de slag met structurele verbetering
‘We willen graag zien dat er meer samenwerkingsverbanden komen, en dit faciliteren’, legt programmaleider Robbert Huijsman uit in een interview met TvZ, het vakblad voor verpleegkundigen. ‘Als wijkverpleegkundigen tegen een probleem aanlopen, waar ze niet met elkaar uit komen, kunnen ze ons bellen of schrijven en dan bieden wij hulp of verwijzen we door aan een van de deelnemers in ons kennisnetwerk.’
Voorwaarde hiervoor is dat wijkverpleegkundigen in andere organisaties in de regio ook te maken moeten hebben met het probleem. ”’Het gaat dus niet om individuele gevallen, je moet elkaar opzoeken en gezamenlijk aan de slag willen met structurele verbetering. Dan bieden wij een implementatie-adviseur aan.’ Deze ondersteuning is gratis.

Hulpvraag is divers
Inmiddels is deze hulplijn zo’n dertig keer ingeschakeld. De hulpvraag is divers: Van een bijscholing op onbegrepen gedrag, tot uitleggen hoe een verwijsprocedure werkt of het gezamenlijk ontwikkelen van een visie en meerjarenplan voor regionale dementienetwerken.
De website www.dementiezorgvoorelkaar.nl publiceert de bedachte oplossingen of nieuwe werkmethodiek. Op deze manier worden organisaties en professionals met elkaar in verbinding gebracht en kunnen ze van elkaar leren.

Sociale wijkteams en eerste lijn gaan elkaar beter vinden
De hulpvraag bepaalt hoe de ondersteuning eruit ziet. Het kan een korte consultatie met een adviseur zijn. Denk bijvoorbeeld aan een training om op dezelfde manier gegevens te registreren of helder en eenduidig te communiceren. Het is ook mogelijk dat een adviseur voor een langere periode, variërend van drie tot negen maanden, ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld bij het beter benutten van de kennis en mogelijkheden van vrijwilligers en welzijn. Dan kunnen sociale wijkteams en de eerste lijn elkaar beter vinden. Het kan volgens Huijsman van alles zijn wat speelt in de samenwerking. De adviseurs zijn experts op allerlei terreinen, zoals (oud-)lectoren, huisartsen, organisatieadviseurs, een wethouder, een casemanager, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de directeur van V&VN.

Casemanager dementie: wijkverpleegkundige doet het er even bij
Ook speelt ‘Dementiezorg voor elkaar’ een rol bij casemanagement dementie, in samenwerking met het Actieplan Casemanagement Dementie. Volgens Huijsman laten thuiszorgorganisaties het casemanagement door wijkverpleegkundigen nu allemaal op hun eigen manier invullen. Hij noemt dat verwarrend voor cliënten, huisartsen en zorgverzekeraar. Ook mist de wijkverpleegkundige vaak specifieke kennis om casemanager te zijn, en doet het er vaak even bij. Huijsman hoopt samen met het veld tot oplossingen te komen.

Werkt u in een samenwerkingsverband aan betere dementiezorg? Loopt u tegen knelpunten aan? Hier kun u gratis ondersteuning aanvragen.

(Foto Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *