Extra aandacht voor praktijkorganisatie huisarts nodig

Extra aandacht voor praktijkorganisatie huisarts nodig

Datum: 30 oktober 2014

stethoscoop_huisarts-in-opleidingBEOORDELING HUISARTSOPLEIDINGEN – De huisartsen-in-opleiding en recent afgestudeerde huisartsen zijn op veel punten tevreden over de huisartsopleiding. Net als in 2011 geven zij aan onderdelen vaak een rapportcijfer van 7 tot 8. De mate waarin tijdens het onderwijs aandacht wordt besteed aan verschillende aspecten van de ‘organisatie van de praktijk’ zoals onderhandelen met zorgverzekeraars of personeelsmanagement, beoordeelt slechts 30% als voldoende.

Huisartsen-in-opleiding en recent afgestudeerde huisartsen geven een hoge waardering aan de mate waarin huisartsopleiders een goede leeromgeving creëren, ze ruimte bieden om zelfstandig te werken en het zelfstandig leren stimuleren. Ook is er een hoge waardering voor de frequentie van de ‘leergesprekken’ met de huisartsopleiders en de aandacht voor de competentiegebieden ‘medisch handelen’, ‘professionaliteit’ en ‘samenwerken’ tijdens vrijwel alle opleidingsonderdelen. Dit blijkt uit door Ludi van der Velden geleid onderzoek van het NIVEL dat is gesubsidieerd door de SBOH, werkgever van artsen in opleiding.

Leermomenten en leerplan
Naast de genoemde verbeterpunten wordt de frequentie van formele leermomenten – zoals het nabespreken van een consult op video, vaak minder dan één keer per week, vooral in de klinische stage – als te laag beoordeeld. Ook zien de huisartsen-in-opleiding en recent afgestudeerde huisartsen vaak niet de toegevoegde waarde van het leerplan.

Kwaliteitsmeting
De kwaliteit van de huisartsopleiding is begin 2014 gemeten door alle huisartsen-in-opleiding van dat moment, en de in 2012 en 2013 afgestudeerde huisartsen te benaderen met een vragenlijst: 59% van alle huisartsen-in-opleiding en 48% van de afgestudeerde huisartsen vulde de enquête in. De enquête biedt inzicht in de kwaliteit van de huisartsopleiding in Nederland als geheel en in de kwaliteit van elk van de acht universitaire opleidingsinstituten.

Het complete onderzoek naar de huisartsenopleiding in Nederland kan hier gedownload worden.

(Foto: Africa Studio/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *