Eind 2020 ook een 13 wekenecho voor zwangeren

Eind 2020 ook een 13 wekenecho voor zwangeren

Datum: 19 juli 2019

De 13 wekenecho komt beschikbaar voor alle zwangeren. De vrouwen die nu in verwachting zijn of binnen een jaar zwanger worden, hebben daar overigens niets aan. De regeling gaat pas eind volgend jaar in. Net als bij de 20 wekenecho wordt er bij de 13 wekenecho gekeken of de baby eventueel aangeboren afwijkingen heeft.

Met 13 weken is al globaal te zien hoe de organen, ledematen en het zenuwstelsel van de vrucht zich ontwikkelen en of er afwijkingen zijn. Als er dan aangeboren afwijkingen blijken te zijn, hebben ouders meer tijd om vervolgstappen te overwegen: willen ze al of geen zwangerschapsonderbreking?

Als afwijkingen worden geconstateerd tijdens de 20 wekenecho, is die periode veel korter, omdat abortus is toegestaan tot 24 weken. Daarom gaat ook iets veranderen bij de 20 weken-echo. Op advies van deskundigen wordt dat 18 tot 21 weken, maar bij voorkeur in de 19e week.

Eerdere invoering niet haalbaar
De Gezondheidsraad dringt sinds 2016 aan op invoering ervan. Een deel van de Tweede Kamer heeft ervoor gepleit om de 13 wekenecho al per 1 januari te laten ingaan. Dat is echter niet haalbaar, stelt staatssecretaris Paul Blokhuis in zijn brief aan de Tweede Kamer. Want eerst moet de onderzoeksvraag verder worden uitgewerkt en tevens moeten er veel extra mensen worden opgeleid die het onderzoek kunnen uitvoeren. Op basis van een verkenning van het RIVM blijkt dat het onderzoek pas op zijn vroegst eind 2020 kan worden ingevoerd.

Betaalbaar en inpasbaar
De 13 wekenecho wordt in eerste instantie aangeboden in een onderzoekssetting. Blokhuis stelt namelijk in zijn brief nog als voorwaarde dan het onderzoek betaalbaar moet zijn en inpasbaar in de bredere geboortezorg. Dat laatste zal geen probleem zijn. Die betaalbaarheid zal de nodige aandacht vragen. De echo is gratis voor zwangeren.

Eerste echo
Overigens krijgen alle zwangere vrouwen rond de 10 weken ook een echo, ook wel termijnecho genoemd. Daarbij wordt gekeken of het hartje klopt en of er sprake is van een eenling of een meerling. En aan de hand van deze echo wordt de vermoedelijke bevallingsdatum bepaald.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *