Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar

Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar

Datum: 5 december 2017

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). De  positie van patiënten in de ggz staat de laatste jaren steeds meer centraal, en dus nu ook in deze standaarden.

Het NKO is een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen maanden publiceerde het NKO al diverse generieke modules en sinds eind november ook de eerste zorgstandaarden. Dit waren de Zorgstandaard Angststoornissen en de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen.

Zorgstandaarden en generieke modules
Daar zijn nu bijgekomen: Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving, Zorgstandaard Conversiestoornis, Zorgstandaard Psychose, Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen, Generieke module Herstelondersteuning en Handvatten voor goede zorg.

Vanuit perspectief patiënten
De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat wordt verstaan onder goed professional handelen. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

Uitgangspunt: meest actuele kennis
Professionals, patiënten en naasten, aanbieders en financiers hebben de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk ontwikkeld. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt: kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten.

Binnenkort nieuwe online database
Alle beschikbare standaarden staan in eerste instantie op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz onder Standaarden. Binnenkort komen alle zorgstandaarden, generieke modules én richtlijnen voor de ggz beschikbaar via een nieuwe online database. Vanaf dan vormen ze een integraal en makkelijk te doorzoeken geheel. De database is gelanceerd tijdens het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz, dat op 30 november is gehouden.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *