Eerste lijn en sociaal werk: Een ‘gouden moment’

Eerste lijn en sociaal werk: Een ‘gouden moment’

Datum: 16 maart 2016

medisch_en_sociaal_verbonden_zorgenzVolgens de opstellers van het rapport ‘Medisch en sociaal verbonden’ van Movisie is het nu een gouden moment om de samenwerking tussen de eerste lijn en het sociaal werk stevig vorm te geven. De verschillende soorten van samenwerking zijn in kaart gebracht.

Bij het verkennend onderzoek waren de ROS’en nauw betrokken. Onder meer via vragenlijsten hebben ROS-adviseurs hun kennis en ervaring gedeeld. Wilma Nijenhuis is naast adviseur bij Caransscoop ook voorzitter van het netwerk ouderenzorg/wijkgericht werken; om deze reden heeft zij namens alle ROS’en deelgenomen aan het focusgroep gesprek. Zij is nu de contactpersoon bij de samenwerking tussen de eerste lijn en het sociaal werk.

De wil is er
Het rapport gaat in op wat goed werkt in deze context, wat het oplevert en een aantal goede praktijkvoorbeelden komt aan bod. Ook blijkt dat zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeentes en cliëntenorganisaties graag goed met elkaar willen samenwerken, maar in de praktijk ervaren dat dat niet meevalt met zoveel verschillende partijen. Duidelijk is wel dat samenwerking tussen zorg in de eerste lijn en sociaal domein gouden kansen biedt.

Duurzame samenwerking
Bekend is, zo meldt het rapport, dat een soepele en duurzame samenwerking tussen de gezondheidszorg in de eerste lijn en het sociaal werk burgers direct ten goede komt. Het onderwerp staat daarom al geruime tijd op de agenda van zowel gezondheidszorg en welzijnsorganisaties, als cliëntenorganisaties en de gemeente. In de praktijk blijkt het echter lastig te zijn om de samenwerking duurzaam vorm te geven. In dit onderzoek ligt de focus op de vragen: Bij welke sociaal-economische problematiek kunnen professionals vanuit de huisartsenpraktijk doorverwijzen naar het sociaal werk? Wat werkt goed bij het verwijzen en samenwerken? Het gaat dus in eerste instantie om het proces van doorverwijzen. In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan. De onderzoekers hopen dat dit onderzoek niet alleen professionals in de eerstelijns gezondheidszorg en welzijn inspireert maar ook medewerkers van gemeenten, van zorgverzekeraars en van vrijwilligersorganisaties in de wijk.

Download hier het rapport Medisch en sociaal verbonden.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *