Eerste Hans Nobel Courage! prijs voor huisarts Bart Meijman

Eerste Hans Nobel Courage! prijs voor huisarts Bart Meijman

Datum: 27 maart 2018

Huisarts Bart Meijman krijgt de prijs uit handen van Marielene Nobel-van der Velden, weduwe van Hans Nobel en zelf praktiserend huisarts.

De Amsterdamse huisarts Bart Meijman, een van de initiatiefnemers van ‘Dappere Dokters’ en Het Roer Moet Om, heeft vorige week de eerste Hans Nobel Courage! prijs gekregen van VPHuisartsen en VIP Calculus bv. “Omdat hij een enorme drive heeft om dingen voor elkaar te krijgen waarin hij gelooft, strijdbaar is en het vermogen heeft om de vinger op de zere plek te leggen”, aldus de jury. De prijs bestaat uit een legpenning en een geldbedrag van 5.000 euro.

Op Twitter reageerde Bart Meijman: ‘Een extra impuls om de ideologische luiheid in (zorg) politiek, beleidsgremia, en dergelijke aan te kaarten en in te laten zien dat het Alarmfase 1 is! Werkers in de zorg moeten niet meer tegenstribbelend mee werken aan verkeerde ontwikkelingen maar veranderen!’

Enorme drive
Erik van Dijk, bestuurslid van VPHuisartsen, lichtte namens de jury de keuze voor Bart Meijman toe. Hij memoreerde de vele functies waarin deze activistische huisarts zich heeft ingezet voor de kernwaarden van het vak: voorzitter van Artsen zonder Grenzen Nederland, voorzitter van de Huisartsenkring Amsterdam, een van de grondleggers van Dappere Dokters en een van de trekkers van het actiecomité Het Roer moet om (HRMO). “Teveel om op te noemen, maar al die functies hebben een duidelijke rode draad: een enorme drive om dingen gedaan te krijgen waar hij in gelooft.”
Van Dijk noemde een flink aantal kenmerken die de winnaar deelde met Hans Nobel: strijdbaar. Het vermogen om de vinger op de zere plek te leggen. Opstaan en je uitspreken als je vindt dat er iets niet klopt. Het streven naar optimale in plaats van maximale zorg. Een duidelijke visie op de plaats van de huisartsgeneeskunde in de maatschappij. Gericht op samenwerking en coalitievorming.
Over HRMO zei Van Dijk: “Het lukte jullie om in no time de steun te krijgen van 8600 huisartsen. Een prestatie van formaat, als je bedenkt dat VPHuisartsen al een paar jaar bezig was om dat roer om te krijgen.”

Vak in ere houden tegen de verdrukking in
De Hans Nobel Courage! prijs is in het leven geroepen ter blijvende nagedachtenis aan Hans Nobel, medeoprichter van VPHuisartsen en onvermoeibaar strijder voor het behoud van de kernwaarden van het huisartsenvak en de rol van de huisarts als familiedokter. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich heeft ingespannen voor het gedachtegoed van VPHuisartsen in het algemeen, en van Hans Nobel in het bijzonder.  Met deze prijs werd volgens Van Dijk niet alleen Bart Meijman geëerd, maar alle huisartsen die opstaan om hun vak in ere te houden tegen de verdrukking in.

Simplistisch kwaliteitsdenken
In zijn dankwoord maakte Meijman opnieuw duidelijk waar hij zich over opwindt: marktwerking in de zorg, productiedenken, overvloedige bureaucratie, simplistisch kwaliteitsdenken, indicatoren als doel op zich, of erger nog: als inkoopinstrumenten. “Goede kwaliteit wordt in dit denken gekenmerkt door aan de regels voldoen, de juiste formulieren invullen, protocollair werken, professionele inwisselbaarheid en vermeende voorspelbaarheid. Niet bepaald de ingrediënten die garant staan voor optimale zorg: de zorg waar de persoon van de patiënt belangrijker is dan zijn ziekte.’”

Volgen protocol wordt schuilplek voor ontlopen verantwoordelijkheid
Het probleem zit echter niet alleen bij wet- en regelgeving, verzekeraars, patiëntenorganisaties en toezichthouders, stelde Meijman. “Ook de zorgorganisaties zelf moeten het mes durven zetten in hun eigen regels en procedures, want protocollair werken leidt vaak niet tot de meest optimale keuze voor de individuele patiënt. Als het volgen van het protocol een schuilplek wordt voor het ontlopen van de eigen verantwoordelijkheid, is dit een gebrek aan moed.”
Meijman pleitte dan ook voor een cultuuromslag. “De vernieuwde kwaliteitssystemen moeten vooral realistisch zijn, uitgaan van vertrouwen in de professionaliteit van zorgverleners en inspireren om het vak goed te kunnen uitoefenen. Er is erkenning dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld moeten worden en dat er verschillende opvattingen zijn over wat goede zorg is.”

Generalisme niet inruilen voor differentiatie
Verder moet de beroepsgroep aan de bak om helderheid te scheppen over de taakopvatting van het huisartsenberoep. Heroriëntatie op de kernwaarden, kernfunctie en kerntaken van de huisarts is geboden. Dit alles moet zorgvuldig maar positief en vanuit trots op het vak worden uitgevoerd. Wat Meijman betreft moet medische hulp voor zieke of kwetsbare patiënten via een klachtgerichte benadering dominant blijven, en wordt het medisch-generalisme van de huisarts niet ingeruild voor differentiatie.

(Bron: VPHuisartsen)

(Foto: Doorn van de Ven)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *