Edith Schippers: ‘Inzetten op wederzijds vertrouwen’

Edith Schippers: ‘Inzetten op wederzijds vertrouwen’

Datum: 23 december 2015

edith_schippers_zorgenz‘De schrijvers maken ons allen duidelijk dat binnen ons stelsel veel kan en dat dit toeneemt als we vertrouwen geven. Een aanpak vanuit wederzijds vertrouwen, zodat we samen keuzes kunnen maken om overbodige regels te schrappen en de kwaliteit te verbeteren. Daarmee stijgt de ruimte voor vakmanschap, de tijd om te kijken wat de patiënt in zijn omgeving nodig heeft en verbetert de kwaliteit van de zorg.’ Dat schrijft minister Schippers van VWS in een Kamerbrief, waarin ze reageert op het pas verschenen boek van Jos de Blok, getiteld Het alternatief voor de zorg.

‘Het is weinig schrijvers gegeven om op dinsdag een boek te publiceren en twee dagen later te horen dat een staatssecretaris en minister op hun boek zullen reageren’, zo begint minister Edith Schippers haar brief aan de Kamer, namens staatssecretaris Van Rijn. Dat deed het tweetal overigens op verzoek van Mona Keijzer, Tweede-Kamerlid van het CDA.

Ervaringen nodig om niet te verzanden in ideologische discussies
De auteurs pleiten voor een verdieping, verbreding en verduurzaming van de beweging rond ‘Het Roer Moet Om’. De bewindsvrouw laat weten dit initiatief van de schrijvers te waarderen. ‘De inbreng van ervaringen en het gebruikmaken van deze ervaringen is van groot belang om niet te verzanden in ideologische discussies over grote stelselwijzigingen, waar noch de patiënt, noch de zorgverlener in de praktijk wat aan heeft. Veel beter is het om de problemen praktisch aan te vliegen. Het huisartsentraject is daarvan terecht een mooi voorbeeld. Tijdens de behandeling van de begroting heb ik het een keerpunt genoemd: een weg naar vertrouwen om de zorg van binnenuit te veranderen. De schrijvers sluiten af met een pleidooi voor de volgende route: werken vanuit vertrouwen, de bureaucratie verminderen en de zorg zo inrichten dat de patiënt zo veel mogelijk onafhankelijk wordt.

Niet elk menselijk handelen is te sturen door financië֝le prikkels
Edith Schippers deelt het inzicht van de schrijvers dat mensen die zorg verlenen gemotiveerd en loyaal zijn en ethisch willen handelen. ‘Niet elk menselijk handelen is te sturen door financiële prikkels. De schrijvers wijzen erop dat een te sterk accent op financiële prikkels kan leiden tot een ongezonde relatie waar wantrouwen domineert en prestatiemeting wordt ingezet: vertrouwen is afhankelijk van gebleken prestatie. Eerst zien dan geloven. Dit zorgt voor extra toezicht, dubbele controles, et cetera. Ik ben van mening dat competenties en intenties, oftewel het vertrouwen in de professional belangrijk is in de zorg. Voor een succesvolle aanpak vind ik het dan ook belangrijk dat niet alleen binnen VWS, maar door alle partijen die actief zijn in de zorg, op wederzijds vertrouwen wordt ingezet.”

Stevige positie patiënt en cliënt is doelstelling van beleid
In het boek wordt betoogd vooral te investeren in spiegelinformatie en in mindere mate in patiënteninformatie. Daar is Edith Schippers het niet mee eens. ‘De kern van een arts en een patiënt die samen beslissen is dat er goede en betrouwbare informatie voorhanden is. De patiënt zoekt dat steeds meer op internet, in lotgenotencontact, et cetera. De betrouwbaarheid en het voorhanden zijn van informatie over bijvoorbeeld de behandeling schiet ernstig tekort. De doelstelling van ons beleid is een stevige positie van de patiënt en cliënt en zijn naasten en patiënteninformatie is daar een onderdeel van’.

Het Roer Moet Om gaat echt iets opleveren’
Edith Schippers geeft in de brief ook aan hoe zij wil werken aan merkbaar minder regeldruk. Dat is een kwestie van het schrappen van overbodige regels, vereenvoudigen van valide regels, slimmer samenwerken om registratielasten te verminderen en het voorkomen van onnodige nieuwe regeldruk. Volgens de minister heeft ze genoeg inspirerende voorbeelden gezien.
Schippers gaat in op het initiatief van de huisartsen: Het Roer Moet Om. ‘Ook de goede resultaten afgelopen zomer in het kader van Het Roer Moet Om, sterkt mij in de overtuiging dat deze aanpak echt iets gaat opleveren. Ook andere onderdelen van de eerstelijnszorg hebben inmiddels eerste stappen gezet voor een vergelijkbaar traject.’ De opkomende anderhalve lijnszorg noemt Edith Schippers een uniek traject, waarmee de toegankelijkheid van de zorg toeneemt en de patiënt en cliënt centraal komen te staan.

De Kamerbrief is hier te downloaden.

[Foto: VWS]

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *