E-mental health in Zorgverzekeringswet

E-mental health in Zorgverzekeringswet

Datum: 9 maart 2016

e_mental_health_zorgenzDe voorgestelde wijziging van de Zorgverzekeringswet om onder andere de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen, heeft vragen opgeroepen bij de vaste commissie van VWS. In een memorie van antwoord gaat minister Edith Schippers daarop in.

Ze meldt dat het bedrag voor anonieme e-mental health maximaal € 2 miljoen per jaar is. Met maximaal € 700.000 en minimaal € 100.000 subsidie per organisatie. Dus voor zo’n 3 tot 20 organisaties. Vooruitlopend op het wetsvoorstel wordt sinds 2012 in het Beleidskader anonieme e-mental health reeds subsidie verleend. Op dit moment aan 6 organisaties, uiteenlopend van € 100.000 tot € 229.913. Afrekening en vaststelling van de subsidie vindt jaarlijks plaats op basis van de gerealiseerde aantallen interventies.

Anonimiteit
Bij de vragen over effectiviteit meldt Schippers dat interventies in de basisverzekering moeten voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Voor e-mental health interventies bestaat tevens een keurmerk dat aangeeft of het online hulpaanbod goedgekeurd is door GGZ-professionals. De angst dat mensen zowel gebruik maken van regulier ggz-aanbod als van anonieme e-mental health, deelt Schippers niet. “Degenen die hulp zoeken via anonieme e-mental health schamen zich voor hun klachten en voelen een belemmering om reguliere zorg te zoeken”. Daarbij: “Het aanbod van anonieme e-mental health richt zich vaak op jongeren die kampen met bijvoorbeeld een gameverslaving of depressie. De interventies zijn kortdurend van aard.” Gezien de anonimiteit, valt niet uit te sluiten dat er niet-verzekerden gebruik maken van e-mental health, maar “de Nederlandse taal is de voertaal.”

Subsidies
Schippers stelt de vragenstellers gerust. “De aanvaarding van dit wetsvoorstel leidt niet tot wezenlijke veranderingen. In 2015 is aan 6 organisaties subsidie verleend, in totaal voor € 1.035.925 (St. Jeugdriagg Noord, St. Grip op je dip, Mental Share B.V., St. Ter Wille, Fier Fryslan, Parnassia Bavo/B rijder). Uitvoering vindt altijd plaats door BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren.”
De Memorie van antwoord Wijziging van de Zorgverzekeringswet is hier te downloaden.

(Foto: Point Images/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *