E-Magazine landelijke werkdag Zorgpact

E-Magazine landelijke werkdag Zorgpact

Datum: 11 december 2015

zorgpact_e_magazine_zorgenzDe eerste landelijke werkdag van het Zorgpact en de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen op 2 december was een succes, gezien de opkomst en de presentaties van een groot aantal inspirerende initiatieven. Er is een e-Magazine landelijke werkdag Zorgpact gemaakt, dat op een creatieve manier een impressie van deze dag geeft.

Sluiten onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aan? Wat is de behoefte aan bij- en nascholing van zorgprofessionals? De antwoorden op deze vragen staan in het e-magazine, weergegeven in infographics.

Koplopers delen hun lessen
Er is aandacht voor de zogeheten koplopers in het magazine. Zij vormen de voorhoede van de Zorgpactbeweging, als inspiratiebron en als community. De hele dag kwamen in het koploperscafé vertegenwoordigers van organisaties aan het woord die vertelden over hun ervaringen met samenwerking. Conclusie: Zoek naar het gemeenschappelijke.

Veel discussie
Wie door het magazine scrollt, stuit op discussies, zoals drie tweegesprekken over een stelling. Bijvoorbeeld: Om de zorg te blijven verbeteren, moet je de regels soms oprekken. Maar ook opvallende quotes, zoals ‘De gemeente geeft in het aanbestedingstraject nauwgezet voor elk beroep aan wat er geleverd moet worden. Wijkverpleegkundigen moeten alle 75plussers in de wijk bezoeken, huisartsen moeten iedereen helpen, welzijnswerkers moeten…. hoe kan de gemeente samenwerking stimuleren als de samenwerking zo is ingericht?”

Tweets toegelicht
Zoals tegenwoordig bij elk congres of evenement twitteren de deelnemers er flink op los. Maar in 140 tekens genuanceerd een inhoudelijke boodschap meegeven, lukt niet altijd. In het magazine krijgt een aantal twitteraars de gelegenheid om hun tweet toe te lichten. Bijvoorbeeld ergotherapeut Stephanie Saenger. Zij twitterde over de noodzaak ergotherapie meer te promoten. In het magazine licht ze toe waarom: “In de discussie over de toekomst van de zorgprofessional gaat het veel over ergotherapie. Ergotherapie werkt al veel samen: met andere zorgdisciplines, architecten, sociaal werkers, enzovoort. Ergotherapeuten zijn al gewend om het functioneren van de cliënt als uitgangspunt te nemen. Wilt u boodschappen doen, waarom? Om mensen te zien? Dan gaan wij kijken hoe ze dat kunnen doen. Eigenlijk zouden alle zorgprofessionals eens over de schouder van een ergotherapeut mee moeten kijken.”

Nuttige tips en doordenkers
Kortom, wie de landelijke werkdag heeft gemist, krijgt via dit magazine een prima beeld van wat er speelt en welke beweging in gang is gezet via het Zorgpact.

[Beeld uit het magazine; foto Klik en Klaar]

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *