NZa wil e-health stimuleren via innovatieve bekostiging

NZa wil e-health stimuleren via innovatieve bekostiging

Datum: 25 februari 2019

ehealth_platform_cohesie_zoegenzVolgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kent de zorg al veel e-health toepassingen, maar vaak nog op kleine schaal. Terwijl vooral bij chronisch zieken deze toepassingen de zorg beter en efficiënter kunnen maken. Ze wil het daarom mogelijk maken e-health breder in te zetten. Door bijvoorbeeld te stimuleren dat huisartsen digitale foto’s van huidaandoeningen bij patiënten voorleggen aan de dermatoloog. Ook wil de NZa een overzicht maken van innovatieve contracten die het lonend maken om bestaande zorg te vervangen door zorg die wordt ondersteund door e-health toepassingen.

Dat staat in een brief van de NZa aan VWS.

E-health kan volgens de NZa een belangrijke bijdrage leveren aan het inzetten van de juiste zorg op de juiste plek. Voor bijvoorbeeld patiënten met astma of COPD kan e-health helpen de zorg minder belastend te maken, doordat ze thuis gemonitord kunnen worden of digitaal kunnen overleggen met hun behandelaar.

Tarief vrijgeven
Ook bij teledermatologie ziet de NZa mogelijkheden tot opschaling. Als een huisarts digitale foto’s doorstuurt naar een dermatoloog, hoeft een patiënt niet meer speciaal naar het ziekenhuis voor een consult bij de dermatoloog en kan bij zijn eigen huisarts terecht. Door het tarief vrij te geven voor het beoordelen van foto’s door een dermatoloog op verzoek van de eerste lijn, maakt het in de bekostiging niet meer uit of de patiënt zich bij de huisarts of direct in het ziekenhuis meldt.

Contractering
De NZa wil stimuleren dat er meer aandacht komt voor e-health en innovatie in de contractering waarbij verzekeraars meer samen optrekken. ‘De huidige prestaties en tarieven omschrijven veelal de zorgactiviteiten. Voor iedere handeling of activiteit kan een bedrag in rekening worden gebracht. Deze manier van bekostiging sluit niet altijd aan bij de veranderingen in het zorgproces die door middel van een e-health toepassing kunnen worden bereikt. De implementatie van een nieuwe e-healthtoepassing kan dan leiden tot verlies van opbrengsten voor de zorgaanbieder omdat een e-health toepassing bestaande zorg vervangt die niet meer gedeclareerd kan worden. Het toepassen van e-health voor het bereiken van de juiste zorg op de juiste plek is voor de zorgaanbieder dan niet lonend’, schrijft de NZa in de brief.

Innovatieve contractmodellen
‘Innovatieve contractmodellen zoals de gebundelde betaling (bundle payment) kunnen dan uitkomst bieden. Met een gebundelde betaling spreken aanbieder en verzekeraar een vast bedrag af per patiënt binnen een specifieke, afgebakende patiëntengroep voor alle zorg die samenhangt met de specifieke zorgvraag van de patiënt. Aanbieder en zorgverzekeraar kunnen bijvoorbeeld een vast bedrag overeenkomen per COPD-patiënt voor alle longzorg die deze patiënten nodig hebben. De uitkomsten van zorg die voor deze patiënten belangrijk zijn worden gemeten en hierover legt de zorgaanbieder verantwoording af. Hierdoor ontstaat er meer stimulans om het zorgproces anders in te richten.’
Vooral bij patiënten met chronische ziekten verwacht de NZa dat e-health toepassingen de zorg beter en efficiënter kunnen maken. Zorg op afstand kan bestaande fysieke contactmomenten vervangen en thuismonitoring kan bestaande zorgmomenten overbodig maken. Een groot deel van de patiënten geeft bovendien te kennen behoefte te hebben aan mogelijkheden om op afstand contact te hebben met hun arts als vervanging van een regulier contactmoment.

Het ministerie van VWS en de NZa overwegen om met partijen in de zorg samen een overzicht op te stellen voor innovatieve contracten, in de vorm van een kennisbank.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *