E-health ook geschikt voor ouderen

E-health ook geschikt voor ouderen

Datum: 7 november 2017

Hoe vaak klinkt het niet dat e-health niet geschikt is voor ouderen? Want ouderen zijn niet digitaal vaardig, zo is de algemene aanname. Ten onrechte, zo blijkt uit onderzoek van Google en ANBO. Bijna tweederde van de 65-plussers kunnen prima met de computer omgaan of zijn bereid dat te leren. Slechts 13% vindt zichzelf daarvoor te oud.

Nu is het niet zo dat 65-plussers de technologische ontwikkelingen op de voet volgen. Ze onderhouden liever persoonlijke contacten in plaats van online. Maar 87% van de 65-plussers vindt zichzelf niet te oud om nieuwe technologieën te leren. Dat aantal daalt enigszins met het stijgen van de leeftijd, maar e-health kan dus wel degelijk ook gericht zijn op ouderen.
In het onderzoek is e-health overigens niet expliciet als thema meegenomen, maar de uitkomsten geven wel aan dat 65-plussers bereid zijn om aan de slag te gaan met digitale ontwikkelingen. De aanname dat ouderen geen gebruik kunnen of willen maken van e-health, is dus niet terecht.

You Tube als informatiekanaal
Het onderzoek is gedaan onder bijna 6.000 ouderen. Ruim 60% van hen zijn vooral online met een laptop, smartphone en/of tablet. Zelfs van de 80-plussers heeft vier op de tien een smartphone, en dat percentage wordt beduidend hoger naarmate de respondent jonger is. Twee op de drie 65-plussers kijkt wel eens naar video’s op YouTube, vooral naar video’s met gebruiksaanwijzingen, instructiefilmpjes en informatie over bijvoorbeeld stoelfietsen.

Privacy
Ook zijn de ouderen goed op de hoogte van privacymaatregelen. Ruim negen op de tien senioren (93%) geeft aan maatregelen te nemen om hun privacy en veiligheid te waarborgen. Ze checken de betrouwbaarheid van de site via het ‘slotje’ linksboven of controleren of het webadres begint met ‘https’.

Onvermijdelijke technische ontwikkelingen
Dit onderzoek laat zien dat een groot deel van de ouderen wel degelijk digitaal vaardig zijn. Bovendien is maar liefst 87% van de ouderen van mening dat technische ontwikkelingen onvermijdelijk zijn. Bij de ontwikkeling en inzet van e-health kan hiermee rekening worden gehouden. De zorg zou bijvoorbeeld meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van You Tube. Bekijk hier de berichtgeving van ANBO en de bijbehorende overzichtelijke infographic.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *