Drie kennisagenda’s over gezondheidszorg

Drie kennisagenda’s over gezondheidszorg

Datum: 28 maart 2018

Afgelopen week was de officiële overhandiging van drie kennisagenda’s over gezondheidszorg aan het kabinet. Ze beschrijven hoe het kennisveld met innovatief wetenschappelijk onderzoek oplossingen en doorbraken kan vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met als basis: hoe houden we de samenleving gezond en innoveren we met wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg?

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gebaseerd op meer dan 11.700 vragen vanuit de samenleving die zijn gecategoriseerd in 25 actuele maatschappelijke vraagstukken: de routes. Wetenschap en maatschappij gaan daarin samen op zoek naar oplossingen voor deze vraagstukken. Een groot deel van de vragen aan de NWA ging over gezondheid. Brede coalities van experts zijn op basis van die vragen wetenschappelijke proposities aan het ontwikkelen, bijvoorbeeld op het terrein van digitale samenleving, hersenen en cognitie, sport en beweging of big data.

Drie kennisagenda’s
Drie coalities hebben op hun terrein een kennisagenda gepresenteerd:

Thema’s voor toekomstig gezondheidsonderzoek
Voor deze drie kennisagenda’s heeft een coalitie van experts afkomstig uit verschillende organisaties de publieksvragen vertaald naar belangrijke thema’s voor toekomstig gezondheidsonderzoek.
De kennisagenda’s beschrijven met welke nieuwe wetenschappelijke benaderingen de vragen kunnen worden beantwoord. Zo biedt wetenschappelijk onderzoek kansen voor preventie, het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Bij chronische ziekten wordt vaker echt herstel mogelijk, in plaats van alleen het aanpakken van symptomen. En door beter te kijken naar verschillen tussen mensen kunnen behandelingen veel gerichter worden ingezet, met meer succes en minder bijwerkingen. Bovendien versterken de thema’s van de kennisagenda’s elkaar: kennis over de verschillen tussen mensen kan ook gebruikt worden voor preventie. Technieken uit de regeneratieve geneeskunde bieden kansen voor behandeling op maat.

Herkenbaarheid en nieuwe denkrichtingen
De titel nodigt misschien niet uit tot lezen, maar de drie agenda’s zijn echt de moeite waard om kennis van te nemen. Ze zijn in ieder geval bijzonder interessant voor bestuurders en adviseurs, maar in feite voor iedereen die werkzaam is in de zorg. Ze schetsen helder een beeld van de successen tot nu toe en de uitdagingen voor de toekomst. Met daarbij de maatschappelijke en economische baten en kosten, thema’s waarop toekomst onderzoek zich moet richten, en nog veel meer. Voor de lezer biedt het veel herkenbaarheid maar ook nieuwe denkrichtingen. Elke kennisagenda belicht een onderwerp vanuit alle facetten en biedt zo een goed overzicht van de huidige stand van zaken en de gewenste richting voor de toekomst.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *