Donatie VSBfonds voor projecten gericht op actief burgerschap

Donatie VSBfonds voor projecten gericht op actief burgerschap

Datum: 14 mei 2018

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs is de afgelopen tien jaar vijf maal uitgereikt, maar is nu gestopt. De prijs had als doel vernieuwende ideeën in zorg en welzijn mogelijk te maken. Als reden voor de stopzetting van de prijs noemen ZonMw en VSBfonds het feit dat in de loop der jaren er andere gezondheidsprijzen zijn bijgekomen die in dat doel voorzien. VSBfonds blijft echter investeren in de kracht van een goed idee en vermeldt dat een aanvraag voor een donatie mogelijk is.

Er wordt onderscheid gemaakt in drie grote thema’s: mens & maatschappij, kunst & cultuur en studiebeurzen. Voor de lezersgroep van ZorgenZ is uiteraard het thema ‘mens & maatschappij’ het meest interessant.

Mens en maatschappij
Ten aanzien van dit thema stelt VSBfonds dat ze het als sociaal fonds belangrijk vindt om financiële steun te geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. Dit zijn projecten die ervoor zorgen dat mensen grip kunnen krijgen en houden op hun eigen leven. Ieder mens heeft de behoefte om zelf vorm te geven aan zijn leven. En iedereen moet kunnen meedoen aan een samenleving, waarbij niemand aan de kant staat.
VSBfonds is tevens van mening dat sterke buurten en wijken waarbij veel verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten, zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en solidariteit. Daarnaast vindt ze het belangrijk projecten te steunen waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor anderen en zo een mooie bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Geen subsidie, maar donatie
Overigens vermeldt VSBfonds dat het niet gaat om een subsidie, maar een donatie. Met als verklaring: ‘Overheidsinstellingen en aan de overheid gelieerde instellingen verstrekken subsidies. VSBfonds is geen overheidsorganisatie, maar doneert rendement verkregen uit particulier belegd vermogen.’

Actief mee kunnen doen aan de samenleving
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Bij de aanvraag voor een donatie zijn de volgende criteria belangrijk:
– Is er een aantoonbare behoefte bij de doelgroep (of de buurt) aan dit project?
– Sluit het project goed aan bij de leefwereld van de doelgroep?
– In hoeverre wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?
– Hoe wordt het effect op de deelnemers aan het project gemeten?
– Heeft het project een duurzaam effect?

Meer informatie
VSBfonds heeft een quickscan opgesteld. Deze geeft een indicatief antwoord op de vraag of het project aansluit op het donatiebeleid. Kijk op de site van VSBfonds voor alle informatie en de mogelijkheid een aanvraag te doen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *