Directlab: alternatief voor dubieuze thuistesten

Directlab: alternatief voor dubieuze thuistesten

Datum: 13 juni 2016

directlab_saltro_zorgenzSaltro, een diagnostisch centrum van en voor huisartsen, heeft het Directlab gelanceerd, waar iedereen online en anoniem betrouwbare labtesten kan kopen. De eerste test in de webshop is een chlamydia-test. Met dit initiatief wil Saltro een alternatief bieden aan cliënten die niet naar de huisarts willen en die daarom goedkope en onbetrouwbare thuistesten gebruiken. De test is exact hetzelfde als de test die een huisarts aanvraagt bij het laboratorium.

De samenleving verandert en mensen nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen gezondheid in handen, aldus Saltro. Dit geldt ook voor het aantonen of uitsluiten van een SOA. Er is een wildgroei aan SOA-testen op internet. Veel van deze testen zijn goedkope zelftesten waarbij de cliënt de uitslag thuis af kan lezen. De kwaliteit van dit soort testen is onbetrouwbaar. Saltro vindt dat cliënten het beste af zijn bij de huisarts of bij de GGD voor SOA-testen. Er zijn echter veel mensen die zich liever anoniem op een SOA laten testen. Om de SOA-zorg in Nederland te verbeteren, vindt Saltro het belangrijk om een alternatief te bieden voor cliënten die – om welke reden dan ook – niet naar de huisarts willen.

Cliënt koopt test die hetzelfde is als bij de huisarts
Via de website hebben cliënten direct toegang tot de chlamydia-laboratoriumtest. Laboratoriumtesten zijn in vergelijking met zelf- of thuistests wel betrouwbaar. Het laboratorium van Saltro is gecertificeerd en voldoet aan alle kwaliteitseisen. De chlamydia-test van Saltro Directlab is exact dezelfde test die een huisarts aanvraagt bij een laboratorium. Een cliënt koopt dus eigenlijk een test die precies dezelfde is als bij de huisarts. Het enige verschil is dat hij het materiaal zelf, op een plaats waar hij zich prettig voelt, afneemt. Het onderzoek wordt gedaan in het laboratorium van Saltro. De uitslag wordt door Saltro teruggekoppeld aan de cliënt terug via een beveiligd online uitslagenportaal. Indien nodig, kan de cliënt de uitslag printen en meenemen naar een huisarts voor eventuele behandeling.

Betrouwbaar alternatief
Een chlamydia-test is niet voor iedereen de meest geschikte SOA-test. Daarom bevat de website een SOA-testwijzer waarmee de cliënt via een triagevragenlijst een advies krijgt. Hoog-risico patiënten verwijst Saltro naar de huisarts of de SOA-poli van de GGD. Laag-risico patiënten adviseert Saltro een chlamydia-test te doen. De triagevragenlijst en het advies sluiten aan op de NHG-Standaard ‘Het SOA-consult’ en de werkwijze van de GGD.

Huisarts kan direct starten met behandeling
Via de website worden de cliënten zo goed mogelijk geïnformeerd. Zo geeft Saltro meer informatie over SOA’s en krijgen cliënten informatie over het belang van behandeling bij een positieve uitslag. Omdat deze onlinetest precies hetzelfde is als de test die een huisarts zou aanvragen bij een laboratorium, kan een huisarts met de uitgeprinte uitslag van een cliënt direct overgaan tot behandeling. Dubbele diagnostiek wordt hierdoor voorkomen. Zo draagt Saltro bij aan het streven ‘zinnig en zuinig’.

Meer testen komen eraan
Directlab komt voort uit een pilot met het aanbieden van SOA-zelftest onder jongeren, uitgevoerd door een aantal Utrechtse huisartsen, de GGD Utrecht en Saltro. In de toekomst biedt Saltro meer testen aan. Over elke test die wordt toegevoegd, wint Saltro eerst informatie in bij huisartsen, samenwerkingspartijen en ook de medisch staf en Adviesraad. Een dergelijke test moet namelijk wel bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

Ga hier naar Saltro Directlab.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *