Diabetesvereniging Nederland selecteert drie zorgverzekeraars

Diabetesvereniging Nederland selecteert drie zorgverzekeraars

Datum: 14 november 2014

dvn_folder_zorgenzDiabetesvereniging Nederland (DVN) zal met ingang van 1 januari 2015 met drie zorgverzekeraars een strategische samenwerking aangaan. Niet eerder selecteerde een patiëntenorganisatie zorgverzekeraars om op die manier meer invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van zorg. Diabetesvereniging Nederland wil dit doen door samen te werken met Zilveren Kruis, CZ en OHRA.

“Een mijlpaal voor mensen met diabetes”, vindt directeur Olof King: “Wij hebben vastgesteld dat de invloed van de patiënt op de zorg zeer beperkt is. De meeste zorgverzekeraars laten zich te weinig leiden door de wensen en de belangen van patiënten. Diabetesvereniging Nederland gaat hierin verandering brengen.” De Diabetesvereniging komt op voor de collectieve belangen van meer dan een miljoen mensen met diabetes. Het doel van DVN is de kwaliteit van diabeteszorg te bewaken en te verbeteren, en patiënten te ondersteunen in hun leven met diabetes.

Vergoedingen
In samenwerking met intermediair Willis B.V. heeft de Diabetesvereniging drie zorgverzekeraars geselecteerd: Zilveren Kruis, CZ en OHRA. Olof King: “We hebben met alle grotere zorgverzekeraars gesproken, en hen beoordeeld op voor de diabetespatiënt belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld het vergroten van de kwaliteit van de eerstelijns diabeteszorg, het bevorderen van zelfmanagement en de educatie van patiënten. Natuurlijk horen daar ook passende vergoedingen en kortingen in de aanvullende verzekeringen bij.” Een ander belangrijk doel van de samenwerking is het vergroten van de inzetbaarheid van mensen met diabetes op de arbeidsmarkt en de aandacht voor kinderen en jongeren met diabetes.

Ultieme doel
“De geselecteerde zorgverzekeraars zijn enthousiast om samen met ons hard te werken aan verbeteringen van de zorg”, vertelt King. “Het ultieme doel is dat de patiënt via DVN mede bepaalt aan welke voorwaarden goede diabeteszorg moet voldoen. Zo’n nauwe samenwerking tussen zorgverzekeraar en patiëntenvereniging is nieuw en daarmee geven Zilveren Kruis, CZ en OHRA aan te willen innoveren. Dat past bij ons.” King benadrukt dat de samenwerking voor meerdere jaren kansen biedt. “Kwaliteit van zorg en de positie van de patiënt verbeter je niet zomaar, daar heb je tijd voor nodig. Bovendien blijven we ook in gesprek met de niet-geselecteerde zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid. We zijn er tenslotte voor alle mensen met diabetes.”

Zelfmanagement
Joel Gijzen, directeur Zorg bij CZ, ziet dat zowel CZ als DVN de kwaliteit van de diabeteszorg verder willen verbeteren. “Onze samenwerking zal zich onder meer vertalen in het betrekken van DVN bij het opstellen van ons inkoopbeleid ten behoeve van diabetische zorg en het samen verder implementeren van zelfmanagement bij professionals en patiënt. Hierbij is de overtuiging van CZ dat de kwaliteit van de diabeteszorg verder verhoogd kan worden zonder dat dit een stijging van de kosten hoeft te betekenen.” Olivier Gerrits, directeur Zilveren Kruis: “Als Zilveren Kruis werken we al langer samen met DVN. Naast het continu verhogen van de kwaliteit van zorg voor diabetespatiënten zien we ook mogelijkheden voor meer preventie en het stimuleren van innovatie.”

(Beeld: een van de folders van de Diabetesvereniging Nederland)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *