De stille ramp in de huisartsenzorg

De stille ramp in de huisartsenzorg

Datum: 26 november 2019

Het huisartsenacticomité Het Roer Moet Om laat vandaag weer opnieuw van zich horen. Volgens deze huisartsen krijgen ze kwetsbare patiënten als ouderen met dementie, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen steeds moeilijker doorverwezen naar de juiste zorg. Het kost hen elke week veel tijd en ze stuiten op onderbezetting. Ze voeren discussie over verantwoordelijkheden, zonder resultaat en lopen tegen bureaucratie aan. Het gevolg is dat mensen verstoken blijven van tijdige, passende zorg. Vandaag heeft het comité een stem gegeven aan dit stille drama, zoals ze dat zelf noemen, dat buiten hun spreekkamer onopgemerkt blijft. Ze hebben een boekje met schrijnende verhalen en de uitkomsten van een peiling onder huisartsen naar de hoeveelheid tijd die ermee verloren gaat, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De peiling, begin deze maand gehouden onder de 8400 huisartsen tellende achterban van Het Roer Moet Om, laat zien dat – genomen over de zeven voorafgaande dagen – praktisch alle responderende huisartsen aanlopen tegen verwijspogingen die niet, of alleen na buitenproportionele inspanning, lukken. Gemiddeld genomen gebeurt dat zes keer per week. Op basis van die cijfers, zo schat het actiecomité, moet het in de totale huisartsenzorg in Nederland wekelijks om vele duizenden patiënten gaan. De extra tijd die huisartsen er in een week tijd mee kwijt zijn bedraagt gemiddeld drie uur; bij één op de zes huisartsen zelfs meer dan vijf uur. Bijna 80% van de ondervraagden liep tegen verwijsproblemen aan bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen, de helft bij thuiszorg- en verpleeghuisinstellingen en tussen een derde en een kwart bij jeugdzorg, het sociaal domein en verslavingszorg.

Hier treft u de factsheet over de enquête

Verhalen tonen machteloosheid
Het actiecomité kreeg na een oproep tweehonderd persoonlijke verhalen toegestuurd van huisartsen. Met als rode draad: de frustratie en machteloosheid waar huisartsen mee kampen. ‘Het boekje staat bol van de voorbeelden van ‘van-het-kastje-naar-de-muur’ gestuurd worden, de patiëntenstops door personeelsgebrek, bezuinigingen en ellenlange wachtlijsten. Waarbij huisartsen ook zien dat de collega-hulpverleners niet zo zeer uit onwil of onkunde doorverwijzingen niet accepteren, maar dat door verkokerde aansturing en financiering, capaciteitsproblemen, bezuinigingen en alom gehuldigd concurrentiedenken de samenhang tussen de zorginstanties is verdwenen’, aldus het comité.

Een pdf van het boekje ‘Patiënten tussen wal en schip’ kunt u hier downloaden.

Lees ook dit artikel in Het Parool: Huisartsen uren kwijt aan onderbrengen van patiënten in crisissituatie en de Volkskrant: Huisartsen: kwetsbaarste mensen missen cruciale zorg

DebatZorg voor Samenhang’
Op zaterdag 14 december organiseert het actiecomité in Den Haag een publiek debat: Zorg voor Samenhang. Het begint om 13.30 uur. Denkers en doeners gaan samen naar een oplossing voor de problemen in de huisartsenzorg zoeken.

(Illustratie uit boekje ‘Patiënten tussen wal en schip’)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *