De Gezonde Praktijk

De Gezonde Praktijk

Datum: 16 december 2015
rudie_van_den_berg_evelien_hofstede_miranda_kienhuis_zorgenz

Rudie van den Berg, Evelien Hofstede en Miranda Kienhuis

2. INTERVISIE EN COACHING – Met de veranderingen in de zorg wordt het ondernemerschap steeds belangrijker voor eerstelijns zorgverleners. Caransscoop biedt in De Gezonde Praktijk advies en begeleiding voor het ondernemerschap. Deel 2 over De Gezonde Praktijk gaat in op intervisie en coaching. Deel 1 over de zorgondernemersscan verscheen bij Zorgenz op 9 december jl.

De definitie uit het werkplan van Caransscoop geeft aan wat mensen kunnen verwachten bij intervisie. “Professioneel met elkaar in gesprek gaan, is vooral leuk en leerzaam”, vult Caransscoop-adviseur Rudie van den Berg aan. “Je leert er erg veel van. Zorgverleners zijn hard aan het werk en er blijft er weinig ruimte over voor collegiale uitwisseling en professionele ontwikkeling. Bij intervisie maak je daar tijd voor

…DEFINITIE: ‘Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel.’

Inspirerend
Caransscoop heeft als pilot gewerkt met drie intervisiegroepen: een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk en een groep van praktijkmanagers uit huisartsenpraktijken. “De deelnemers vonden het uitermate zinvol”, vermeldt Rudie. “De bijeenkomsten zijn boven een 8 gewaardeerd.” Praktijkmanager Evelien Hofstede licht toe waarom. “De begeleiding is fijn. Vooral ook om dat ik als praktijkmanager geneigd ben om in oplossingen te denken. Met elkaar heb je veel herkenning. Je leert van elkaar en je inspireert elkaar. Je leert omgaan met lastige situaties en je toetst ook gelijk je eigen handelswijze. Dat leer je niet uit een boek.” Miranda Kienhuis, eveneens praktijkmanager: “Met intervisie word je je meer bewust van je eigen gedrag. Intervisie is eigenlijk een veilige manier van feedback op je eigen gedrag. Door intervisie ben ik me bewuster en alerter geworden op mijn eigen handelen.”

Gun jezelf intervisie
Vanaf januari biedt Caransscoop intervisie aan als betaalde dienst binnen De Gezonde Praktijk. Rudie koppelt dit aanbod aan het belang van zorgondernemerschap. “Het is waardevol om als zorgondernemer je eigen functioneren onder de loep te nemen. Dat kan door ‘De Zorgondernemersscan’ die ingaat op je competenties. Daarnaast zijn je vaardigheden en werkwijze belangrijk. Bij intervisie krijg je feedback op al deze facetten. Dat gebeurt in een veilige omgeving. Zeker op een solistische werkplek is het van belang om eens stil te staan bij je functioneren.”
Een intervisiegroep bestaat uit maximaal zes personen. Dat kan een mono- of multidisciplinaire samenstelling zijn. De begeleiding van Caransscoop is er op gericht om binnen drie bijeenkomsten de interventiemethodiek over te dragen en eigen te maken aan de groep deelnemers. Rudie: “De groep kan daarna zelf verder met intervisiebijeenkomsten. Deze zijn zo zinvol dat ik iedereen wil oproepen: Maak er tijd voor en gun het jezelf!”

Coaching
Een ander aanbod van Caransscoop is coaching. “Met teamcoaching krijg je meer inzicht op de samenwerkingsprocessen binnen een praktijk”, licht Rudie toe. “Het kan verhelderend zijn als teamleden zicht krijgen op hun eigen rol en op de mogelijkheden binnen het team. Het verbetert praktijkprocessen. Dat is juist zo belangrijk. Mensen gaan vaak een coachingstraject aan als er al wrijving is binnen het team. Wacht niet tot het zo ver is, probeer zo’n situatie te voorkomen. Vergelijk het met de coaching van een voetbalteam. Daar heeft de coach de opdracht het beste uit een team te halen. Zo is het ook in een team van zorgverleners. Hoe vorm je een sterk team, op welke manier kun je het beste samenwerken?” Uiteraard ligt de focus van teamcoaching op de onderwerpen die de organisatie of het team zelf aandragen. Aan de hand van een intakegesprek stelt Caransscoop een plan van aanpak op. Overigens is ook individuele coaching mogelijk.

de_gezonde_praktijk_zorgenzVerdieping
Maar waarom een coach van Caransscoop inschakelen? “Wij kennen de dynamiek van de eerstelijnspraktijk en het belang van een goede samenwerking daarbinnen”, antwoordt Rudie. “We kunnen daarom met coaching verdieping aanbrengen, passend bij de werksetting. Zo kom je tot een diepere laag, een betere werkwijze en een optimale samenwerking die direct de zorg ten goede komt. Daar draait het tenslotte om.’
Ga hier naar De Gezonde Praktijk.

Gerda van Beek

[Foto: Caransscoop]

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *