Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”

Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”

Datum: 25 april 2018

Ook bij Welzijn op Recept komt datamanagement van pas.

Bieden we als zorgverleners de juiste zorg en doen we dat goed? Gegevens over de patiëntenpopulatie en de zorgverlening bieden uitkomst om deze vragen goed te kunnen beantwoorden. Al een geruim aantal jaren gebruiken de medewerkers van Gezondheidscentrum De Roerdomp diverse data om hun zorg te verbeteren.

Hoe kunnen we goed wijkgericht werken? Het eerste project rondom datamanagement richtte zich op populatieanalyse vanuit de gegevens uit de huisartseninformatiesystemen. Hugo de Vos van Voswiz heeft dit samen met medewerkers van de Roerdomp uitgevoerd. Door weergave van data op een kaart kregen zij inzicht in waar de populatie en bepaalde patiëntgroepen van de Roerdomp wonen. “We hebben bijvoorbeeld gekeken waar de patiënten met verslavingsproblemen van de Roerdomp woonden en waar de patiënten die in behandeling waren bij een organisatie voor verslavingszorg. Was er sprake van overlap of niet? Er bleek nul procent overlap te zijn. Op basis van deze informatie hebben de huisartsen hun protocollen en afspraken over doorverwijzen opnieuw bekeken. En afgesproken hoe ze beter kunnen samenwerken rondom deze categorie patiënten.”

Steeds een stap verder
“Uit het huisartsinformatiesysteem zijn de medewerkers ook andersoortige rapportages gaan halen. Deze gingen verder dan beoordelen of chronische patiënten volgens het protocol werden behandeld. Zorgverleners zochten ook naar een antwoord op de vraag: hoe doen we het in onze praktijk, hoe kunnen we het beter doen?”, verklaart De Vos.
De medewerkers gingen met elkaar in gesprek over de data. “Welke patiënten krijgen basiszorg, welke groep loopt risico’s, wie heeft een chronische aandoening? Wat is het aandeel van elke groep in het zorggebruik van de totale patiëntenpopulatie? Hoeveel tijd zijn de huisartsen en praktijkondersteuners kwijt aan deze groepen?” Met deze data werden in het centrum gesprekken met de professionals mogelijk over het opzetten van een open spreekuur, of Welzijn op Recept voor het doorverwijzen van mensen die eigenlijk niet voor gezondheidsproblemen komen, maar een probleem hebben op het sociale vlak.”
Het is zeker waardevolle informatie, maar De Vos wijst erop dat het nog steeds ontbrak aan inzicht om een goede kostenanalyse te kunnen maken van interventies over de grenzen van de huisartsendiscipline heen.

In eigen beheer
Volgens De Vos liep De Roerdomp voorop als het gaat om het inzetten van datamanagement. “Ze zijn de eersten die maximale rapportages uit het huisartseninformatiesysteem hebben gehaald. De toenmalige directeur Jan Joost Meijs is ervan overtuigd dat zorgprofessionals zelf het datamanagement in eigen beheer moeten houden en er zelf verantwoordelijk voor moeten blijven. “Het is een kennisintensieve activiteit die dicht bij de zorg dient te gebeuren. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Het vereist dat je goed weet hoe zorgverleners denken en werken. Daarnaast kan zo voorkomen worden dat de data voor oneigenlijke doelen worden gebruikt.”

“Professionals moeten het datamanagement in eigen beheer houden en er zelf verantwoordelijk voor blijven”

Gedifferentieerde zorg op maat bieden
Na tien jaar is de context veranderd en is er meer begrip voor de noodzaak van een populatiegerichte aanpak. In 2016 zijn er diverse datamanagementprojecten gestart en uitgevoerd, gericht op het krijgen van inzicht in de populatie van de wijk. De Vos: “Welke factoren bepalen of iemand een lage of hoge zorgconsumptie heeft? In dit project hebben we persoonstyperingen meegenomen. Zorgbehoefte bij een chronische aandoening hangt onder meer af van iemands sociale mogelijkheden, manier van leven en leefstijl. Deze analyse maakt het mogelijk om meer zorg op maat te bieden, om beter aan te sluiten op de persoonlijke manier en organisatie van zorg die iemand prettig vindt. De ene patiënt kan meer zelf doen en wil zelf graag grip houden op zijn ziekte en zorg dan een andere.”
Kortom: de data geven handvatten om het zorgaanbod af te stemmen op de behoefte van de patiënt. Doen we de juiste dingen? “De Roerdomp kan op basis van deze data een gedifferentieerd aanbod gaan doen. Bijvoorbeeld groepsvoorlichting geven. Of juist met een zekere regelmaat afspraken inplannen met een patiënt die prijst stelt op meer begeleiding. Dergelijke vaste afspraken geven patiënten rust. Ze zullen dan ook minder geneigd zijn om voor elke vraag naar het spreekuur te komen als ze weten dat ze binnenkort hun huisarts of praktijkondersteuner zien.”

Hugo de Vos

Datamanagement komt steeds meer van pas
De Vos vervolgt: “Eigenlijk is de cirkel nu dus rond, als je kijkt dat we in 2006 zijn gestart met datamanagement. Dat wilden we in het kader van wijkgericht werken, maar daar was de tijd nog niet rijp voor. In de tussentijd is de zorg flink veranderd en is de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking alleen maar gegroeid. Ook bij Welzijn op Recept en Bewegen op Recept komt datamanagement van pas. Je kunt aantonen dat sommige mensen bij de huisarts op de verkeerde plek zitten. Of je kunt een groep mensen volgen en zien of en hoe hun zorgconsumptie verandert doordat ze de juiste zorg krijgen.”

Nieuwsgierig zijn naar hoe het beter kan
Datamanagement biedt allerlei inzichten, betoogt De Vos tot slot. “Het is belangrijk  om als professional nieuwsgierig te blijven. Hoe kan ik mijn praktijk beter begrijpen en hoe kan ik zorg op maat leveren? Je moet nieuwsgierig blijven naar hoe je de dingen doet en hoe je dat beter kunt doen.”

Corina de Feijter

Lees ook het interview met Jan Joost Meijs, tot voor kort directeur van Gezondheidscentrum De Roerdomp: Van ziektemodel naar buurtgezondheid.  

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *