Cursus Zorg & Verzekeringen

Cursus Zorg & Verzekeringen

Datum: 11 juni 2019

Op 2 oktober a.s. start de cursus Zorg & Verzekeringen van Zorgverzekeraars Nederland. Deze cursus biedt deelnemers inzicht op beleidsmatig en strategisch niveau in het zorg- en zorgverzekeringssysteem. Ook brengt het hen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Inschrijven voor de cursus is vanaf nu mogelijk.

Aan de cursus leveren veel sleutelfiguren uit de politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële dienstverlening een bijdrage. Deelnemers krijgen zo een kijkje achter het beleid. In de beslotenheid van de cursusgroep is er gelegenheid om persoonlijke opvattingen voor het voetlicht te brengen. Er is veel ruimte voor discussie, debat en reflectie.

Kennisoverdracht, interactie en werkbezoeken
De cursus is gericht op kennisoverdracht en interactie. In blokken komen veel verschillende onderwerpen aan de orde. Onderverdeeld in diverse zorgsoorten, zoals: de eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg en langdurige zorg. Bij een aantal thema’s zijn er werkbezoeken. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor het zorgstelsel in Nederland en de taken en activiteiten van zorgverzekeraars. De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

Betrokkenheid van deelnemers
De cursus Zorg en Verzekeringen is bestemd voor managers, adviseurs en beleidsmakers (op academisch niveau) werkzaam bij zorgverzekeraars, zorg verlenende instellingen, overheden, brancheorganisaties, adviesorganisaties en adviesorganen. Cursisten moeten enkele jaren werkervaring hebben en voldoende basiskennis op het terrein van zorg en zorgverzekeringen. Om een optimaal leereffect te bereiken is een grote mate van betrokkenheid vereist.

Meer informatie
De cursus beslaat 7 blokken van 2 of 3 dagen. Het aantal cursisten bedraagt maximaal 25. Interesse? Aanmelden is mogelijk tot 17 augustus. Houd er wel rekening mee dat er steeds veel belangstelling voor is. Lees voor meer informatie en de aanmelding de brochure over de cursus Zorg & Verzekeringen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *