Curatieve zorg asielzoekers naar Arts en Zorg

Curatieve zorg asielzoekers naar Arts en Zorg

Datum: 11 maart 2017

amon_van_den_berg_zorgenzHet Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft na een aanbestedingstraject de curatieve zorg definitief gegund aan Arts en Zorg. Zorgverzekeraar DSW zal als partner van Arts en Zorg verantwoordelijk zijn voor de inkoop van zorg, de administratie en declaratieverwerking binnen deze overeenkomst.

De aanbesteding werd door COA georganiseerd samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De uitvoering van de dienstverlening zal ingaan op 1 januari 2018 en kent een duur van minimaal vier jaar met de mogelijkheid tot een verlenging naar maximaal acht jaar. Momenteel verzorgt verzekeraar Menzis binnen de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) de inkoop, administratie en declaratie.

Samen met DSW
In de aanbesteding stonden de toegankelijkheid van de zorg, de flexibiliteit om in te spelen op de wisselende instroom van asielzoekers, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de curatieve zorg centraal. Amon van den Borg, algemeen directeur van Arts en Zorg: “We zijn zeer verheugd over deze gunning. Als organisatie zijn we klaar voor de uitvoering van deze verantwoordelijke opdracht. We kijken uit naar de samenwerking met DSW en de vele zorgaanbieders in het land die op dit moment reeds goede zorg aan asielzoekers bieden.” De komende maanden zal de nieuwe combinatie Arts en Zorg en DSW met de huidige contractpartner Menzis werken aan de transitie voor de zorgverlening binnen ruim 50 AZC’s.

Eerstelijns centra
Arts en zorg is een organisatie met geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra waarin huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners met elkaar samenwerken. Arts en Zorg biedt haar diensten op landelijke schaal aan, onder meer vanuit regionale gezondheidscentra. Het doel is laagdrempelige zorg dicht bij de patiënt te bieden die is afgestemd op de zorgvraag uit de wijk. Voor meer informatie zie www.artsenzorg.nl.

(Foto Amon van den Berg: Arts en Zorg)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *