Bij COPD InBeeld blijft patiënt thuis

Bij COPD InBeeld blijft patiënt thuis

Datum: 10 november 2016

copd_inbeeld_zorgenzVanaf 2017 start een innovatieproject voor COPD-patiënten in de regio Doetinchem. Zij krijgen hun behandeling voortaan zoveel mogelijk thuis. Via de nieuwe dienst COPD InBeeld worden zij op afstand met hulp van slimme apps gemonitord door het ziekenhuis en de thuiszorg. Menzis gaat deze nieuwe aanpak voor drie jaar financieren.

Deze doorbraak in de zorg voor mensen met COPD is tot stand gekomen dankzij nieuwe samenwerkingsafspraken tussen het Slingeland Ziekenhuis, zorgverzekeraar Menzis, zorginnovatiebedrijf FocusCura en thuiszorgorganisatie Sensire. Het doel is betere zorg én minder ziekenhuisbezoeken voor mensen met COPD. Het samenwerkingsproject is het vervolg op een pilot waarin het aantal ziekenhuisopnames van COPD-patiënten aanzienlijk is verminderd. Het bezoek van COPD-patiënten aan de spoedeisende hulp is met 26 procent gedaald. Ziekenhuisopname ging zelfs 28 procent omlaag.

Financiering voor drie jaar
Vanwege de succesvolle pilot heeft Menzis besloten het project voor drie jaar (2017-2019) te financieren. Dit maakt de innovatieve werkwijze voor veel meer mensen toegankelijk. Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis verklaart in een ANP-bericht: “Wij stimuleren graag innovatieve zorg die de kwaliteit voor patiënten verhoogt en de doelmatigheid bevordert. Met dit integrale contract, gericht op meerwaarde voor de patiënt, worden ziekenhuis en wijkverpleging samen uitgedaagd om betere zorg te leveren tegen lagere kosten.”
Van Eijck roemt het initiatief van Sensire en het Slingeland Ziekenhuis, die COPD InBeeld samen hebben opgepakt. “Zij stellen patiënten in staat meer grip te hebben op hun ziekteproces. Dat past uitstekend in onze visie op gezondheid en gezondheidszorg.”

Hoe werkt de nieuwe aanpak?
Mensen met COPD meten zelf thuis twee keer per week hun waarden en voeren die in op een app op de iPad. Op afstand controleren verpleegkundigen van Sensire’s medisch service center, de longverpleegkundige van Sensire en de verpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis de waarden. Dat scheelt periodieke controles in het ziekenhuis en voorkomt ziekenhuisopnames. Mensen zijn er immers vroegtijdig bij als er iets mis dreigt te gaan.

Geen polibezoek maar ondersteuning thuis
De regelmatige polibezoeken worden bij COPD InBeeld vervangen door ondersteuning in de thuissituatie. Bij een eerste bezoek brengt de longverpleegkundige van Sensire de situatie van de patiënt in kaart. Daarna worden mensen op afstand gemonitord door verpleegkundigen van het medisch service center. Wie een verhoogd risico heeft, onzeker is of vragen heeft, kan ook altijd videocontact opnemen. Hiervoor worden de apps cVitals en cContact van FocusCura gebruikt.
“Bij een dreigende longaanval neem ik contact op en analyseer de situatie met de patiënt. Mensen krijgen zo beter inzicht in hun ziekte en kunnen zelf sneller reageren op de signalen van een longaanval. Daardoor zet een longaanval vaak niet door. Bij sommige mensen neemt het aantal longaanvallen zelfs af vanwege beter zelfmanagement”, legt longverpleegkundige Ingrid Zweers van Sensire uit in het ANP-bericht.

Door monitoren op afstand voelen mensen zich zelfstandiger en veiliger
Volgens longverpleegkundig specialist Maritha Spekschoor van het Slingeland Ziekenhuis maakt de nieuwe werkwijze een groot verschil voor COPD-patiënten. Op de site van het Slingelandziekenhuis zegt ze: “Iedereen is liever thuis dan in het ziekenhuis. Voor COPD-patiënten zijn ziekenhuisbezoeken extra vermoeiend vanwege hun beperkte longinhoud. Bovendien voelen mensen zich door het monitoren op afstand zelfstandiger, zelfverzekerder en veiliger.”

Deel van zorg naar huis verplaatst en toch korte lijn met patiënt
“Het medisch service center is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar”, vertelt Maarten van Rixtel, voorzitter raad van bestuur van Sensire op de site van Skipr. “Daar zitten professionals die de situatie kunnen inschatten, op afstand hulp kunnen bieden of als dat nodig is toch de longarts inschakelen. Patiënten hoeven in ieder geval niet meer te wachten tot het spreekuur voordat ze geholpen kunnen worden.”
“Met COPD InBeeld verplaatsen we een deel van de zorg naar huis, terwijl we toch een korte lijn met de patiënt behouden”, voegt Carl Kluge, longarts van het Slingeland Ziekenhuis toe. “Door wekelijks metingen te doen, kunnen we enerzijds eerder ingrijpen als we zien dat de klachten van een patiënt toenemen. Anderzijds voorkomen we door monitoring dat iemand naar de poli gaat terwijl er op dat moment geen longaanval klachten zijn.”

Financiering over schotten heen
Het Slingeland Ziekenhuis en Sensire krijgen gezamenlijk één budget voor alle COPD-zorg. Dit budget is niet – zoals bij de gebruikelijke financiering – gekoppeld aan een specifieke behandeling of een thuiszorgmoment. Er zijn alleen afspraken gemaakt over de resultaten voor COPD-patiënten. Het Slingeland Ziekenhuis en Sensire bepalen zelf welke zorg wanneer plaatsvindt. Het scheelt heel veel administratieve rompslomp. De zorg kan daadwerkelijk om de patiënt heen georganiseerd worden.”
Op SmartHealth zegt Daan Dohmen, ceo van FocusCura, dat voor het eerst deze financiering over de schotten heen plaatsvindt. “Dus ongeacht ziekenhuis of thuiszorg waardoor letterlijk de patiënt zoveel mogelijk thuis behandeld kan worden.”

Professionals krijgen ruimte om verder te innoveren
Binnen de samenwerkingsafspraken krijgen professionals bovendien de ruimte om de COPD-zorg verder te innoveren. De verwachting is dat de COPD-zorg hierdoor tegelijk goedkoper én beter wordt. Chrit van Ewijk, algemeen directeur van het Slingeland Ziekenhuis, hoopt dan ook op meer samenwerkingsverbanden in de toekomst. Van Ewijk: “Er lopen al veelbelovende pilots voor andere groepen patiënten, bijvoorbeeld mensen met hartfalen. Het zou mooi zijn als er ook voor hen vergelijkbare projecten komen.”

Regie over de eigen zorg
De organisaties gaan samen onderzoek doen naar de doelmatigheid van deze nieuwe vorm van zorg met COPD InBeeld. Wat is de invloed van deze aanpak op de daadwerkelijke behandeling en de uitkomsten? Het streven is een samenwerking waarbinnen de patiënt de regie heeft over de eigen zorg en op ieder moment de juiste vorm van zorg kan aanspreken.

Reactie van de huisartsen Regio Oude IJssel, West-Achterhoek: “Juiste zorg op juiste plaats is adagium” – “Het is natuurlijk mooi om te zien dat de patiënten waarbij sprake is van een ernstige COPD, die onder behandeling staan van een longarts, gebruik kunnen maken van deze vorm van zorgvernieuwing. Het polibezoek aan het ziekenhuis is vaak erg vermoeiend, en met monitoring op afstand kan wellicht sneller adequaat hulp geboden worden. Daarbij willen wij wel aangeven dat het hierbij gaat om een kleine groep patiënten met een ernstige vorm van hun ziekte. De grootste groep patiënten met lichte of matige vormen van COPD worden al intensief begeleid via de ketenzorg in de huisartsenpraktijk. Zij onderhouden zelf hun contact met de huisarts of praktijkverpleegkundige via de huisartsenpraktijk en het ketenzorgprogramma. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om zinnige en zuinige zorg te leveren in de regio om de zorg ook betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Met het Slingeland Ziekenhuis en de grote thuiszorgorganisaties is deze visie ook gezamenlijk vastgelegd. De juiste zorg op de juiste plaats is het adagium.”

Corina de Feijter

(Foto en video: Sensire)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *