Coöperatief samenwerken, de juiste keuze

Coöperatief samenwerken, de juiste keuze

Datum: 30 september 2016
hugo_de_jonge_rotterdam_zorgenz

Wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam, Hugo de Jonge.

ZORG EN WELZIJN – Rotterdam zet stevig in op versterking van de civil society en het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners. Met het beleidsplan ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’ als uitgangspunt. Daarin staat het streven naar de totstandkoming van een coöperatief samenwerkingsverband van zorg en welzijn voor 1 oktober 2016. Een ambitieus plan. En jawel: op 28 september jl. vond voor veertien regio’s de formele ondertekening plaats.

Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in museum Boijmans van Beuningen. De Rotterdamse wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg, Hugo de Jonge, is ingenomen met dit memorabele feit. Hij ziet het overigens niet als afronding, maar als eerste stap naar verdergaande samenwerking. “De scheiding tussen zorg en welzijn vervaagt en in dit stelsel kan geen enkele organisatie alleen functioneren”, is zijn overtuiging. “Samenwerken is noodzakelijk, maar wel binnen een gelijkwaardige relatie. Daarom is een coöperatief samenwerkingsverband een juiste keuze. Alle partijen zijn daarbij betrokken, maar geen enkele is de baas.”
Wethouder de Jonge wijst op het verschil in invulling. “Uiteraard zijn er overeenkomsten, maar elk samenwerkingsverband kleurt de aanpak zelf in, passend bij de bewoners en hun zelfredzaamheid. Zo wordt recht gedaan aan de verscheidenheid en eigenheid van elk gebied.”

“In dit stelsel kan geen enkele organisatie alleen functioneren”

robert_waterreus_zorgimpuls_zorgenz

Robert Waterreus, directeur/bestuurder van Zorgimpuls.

Verbinding zorg, publieke gezondheid en welzijn
ROS ZorgImpuls zet zich al ruim tien jaar in om samenwerking te realiseren. “In eerste instantie grotendeels binnen de eerstelijnszorg, inmiddels wordt ook stevig ingezet op samenwerking tussen de eerstelijnszorg en andere domeinen zoals welzijn”, meldt Robert Waterreus, directeur/bestuurder van ZorgImpuls. Hij wijst op het belang van een goede verbinding tussen eerstelijnszorg en welzijn. “Zo’n 60% van de zorgvragen bij een huisarts is (ook) van sociaal maatschappelijke en/of psychosociale aard. Dat vraagt om een bredere benadering dan alleen de medische. Bijvoorbeeld vanuit het concept ‘Positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Vanuit dit concept wordt gezondheid in samenhang bezien vanuit alle levensgebieden. De verbinding tussen zorg, publieke gezondheid en welzijn is daarom belangrijk. Daar liggen grote uitdagingen. Bijvoorbeeld de verbinding tussen de coöperatieve samenwerkingsverbanden en de eerstelijnszorg.”

ZorgImpuls komt naar u toe deze winter
Er zijn op dit gebied ook de nodige initiatieven. Zoals op het gebied van samenwerking tussen huisartsen en het wijkteams en Welzijn op Recept. Waterreus benadrukt dat samenwerking een middel is en geen doel. “Van belang is dat samenwerking leidt tot toegevoegde waarde. Hiervoor gebruikt ZorgImpuls de zogenaamde Triple Aim benadering waarbij drie doelen tegelijk worden nagestreefd: verbeteren van de gezondheid van inwoners, verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg en verlagen van de kosten.”
Onder de slogan “ZorgImpuls komt naar u toe deze winter” benoemt Waterreus dat ZorgImpuls het speerpunt ‘samenwerking eerste lijn en welzijn’ verder vorm en inhoud gaat geven. Alle welzijnsorganisaties zullen hiertoe worden bezocht om de verschillende perspectieven te verkennen.

Coöperatief samenwerkingsverband – De veertien coöperatieve samenwerkingsverbanden zijn: Delfshaven; Hoogvliet; Rozenburg; Charlois; Pernis; IJsselmonde, Prins Alexander; Hilligersberg-Schiebroek; Feijenoord; Hoek van Holland; Overschie; Noorderbreedte; Centrum en Kralingen-Crooswijk. Het aantal partners binnen één coöperatief samenwerkingsverband verschilt in aantal: van zeven tot 23.

“Dáár, in de wijk, vindt de uitvoering plaats en krijgt de visie gestalte”

richard_scalzo_rotterdam_zorgenz

Afdelingshoofd Jeugd van de gemeente Rotterdam, Richard Scalzo

Burger in de wijk centraal
Richard Scalzo, afdelingshoofd Jeugd van de gemeente Rotterdam, is blij met het commitment dat ten grondslag ligt aan de ondertekening. “De partijen zijn gezamenlijk eigenaar van de opgave in een wijk. Dat vereist dat ze bereid zijn een stap opzij te doen voor het hoger doel. De burger in de wijk staat centraal.”Hij vindt de vele partners binnen het samenwerkingsverband een pre: “Leer van elkaar en blijf open staan voor de variëteit binnen het samenwerkingsverband. Dat is juist de kracht. Accepteer dat elke partij werkt vanuit een andere context: het gaat om het zelfde doel, gebaseerd op de gezamenlijke visie.”
Bij wijkgericht werken gaat het om drie facetten: preventie, vroegsignalering en normalisering. Aldus Scalzo. “Met zo min mogelijk specialistische aanpak en zo veel mogelijk in de wijk zelf.” Hij roept bestuurders op om professionals te stimuleren en enthousiasmeren tot actief aan de slag gaan: “Want dáár, in de wijk, vindt de uitvoering plaats en krijgt de visie gestalte.”

Gerda van Beek

(Fotografie: Joep van der Pal)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *