Consultkaart handig hulpmiddel bij ‘samen beslissen’

Consultkaart handig hulpmiddel bij ‘samen beslissen’

Datum: 22 maart 2019

Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Een Consultkaart helpt bij het gesprek in de spreekkamer. Het is een beknopte keuzehulp voor patiënten en artsen om samen te gebruiken. Gebruik van zo’n kaart kan het gesprek tussen patiënt en arts vergemakkelijken. De arts kan de verschillen aangeven tussen diverse behandelopties. En met behulp van een Consultkaart kunnen arts en patiënt samen bespreken wat de meest passende behandeloptie is.

Er zijn nu 28 Consultkaarten online beschikbaar voor tal van aandoeningen. Zoals: artrose, eczeem, hoge bloeddruk, nierschade, parkinson, staar, slokdarmkanker en meer.  Zie het overzicht. Er zijn er nog 10 kaarten in de maak.

Verschillende behandelopties
Meestal geeft de arts de Consultkaart aan de patiënt op het moment dat er verschillende behandelopties zijn. De patiënt kan de kaart mee naar huis nemen, om het nog eens rustig na te lezen en te bespreken met familie. Patiënten kunnen de Consultkaart ook zelf printen van de website en meenemen naar het bezoek aan de dokter. Op deze website staat een informatief filmpje dat uitleg geeft over de Consultkaart.

Meest passend
De Consultkaart beslaat altijd 1 vel A4 met een schema erop. Aan de linkerkant staan veelgestelde vragen van patiënten zoals: Wat houdt de behandeling in? Wat betekent dit voor mij? Welke bijwerkingen zijn er? In de kolommen ernaast staan de antwoorden die bij de verschillende behandelopties horen. Hierdoor worden de verschillen tussen behandelingen duidelijk. De patiënt leest de kaart tijdens het consult door en omcirkelt wat voor hem van belang is. Dat helpt om te samen met de arts te bespreken wat de meest passende behandeloptie is.

Betrouwbare informatie
De informatie in de kaarten is gebaseerd op actuele richtlijnen, is vrij van belangen en goedgekeurd door wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen. Hierdoor weten patiënten zeker dat zij betrouwbare en algemeen geldende informatie krijgen over alle opties die in Nederland gebruikelijk zijn.

Rapportage gebruik tools ‘Samen Beslissen’
Overigens hebben een aantal patiëntenorganisaties het gebruik van de tools voor ‘Samen Beslissen’ in kaart gebracht, met een uitgebreide rapportage. Daaruit blijkt dat zorgverleners de tools meestal gebruiken uit persoonlijke overweging en niet systematisch. Ze zien het eerder als een gemakkelijke manier om informatie te geven, dan als een handvat voor ‘Samen Beslissen’. De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet.

De website consultkaart.nl is in beheer van Patiëntenfederatie Nederland en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *