Cliëntenstop in wijkverpleging?

Cliëntenstop in wijkverpleging?

Datum: 22 september 2015

uitkijken_naar_wijkverpleging_zorgenzDe zorg over het budget voor thuiszorg met wijkverpleging houdt aan. Na de waarschuwing van Actiz begin deze maand, berichtte de organisatie op de dag van het Rondetafel overleg over wijkverpleging met woordvoerders van de Tweede Kamer, over een dreigende cliëntenstop door grote tekorten op het budget en over ‘krankzinnige tariefskortingen’.

Op 2 september leden heeft ActiZ een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat er voor 2015 een tekort van minstens € 242 miljoen euro wordt verwacht op de zorg thuis. Ook Zorgverzekeraars Nederland gaf toen aan dat het noodzakelijk is dat er meer geld beschikbaar komt voor wijkverpleging. ActiZ krijgt signalen van leden dat de gesprekken over het bijcontracteren inmiddels zijn gestart. Maar die geleverde zorg moet ook worden vergoed.

Samenhangende inkoop
Voorts baart het inkoopbeleid voor de wijkverpleging in 2016 de brancheorganisatie zorgen. Op 17 september 2015 heeft ActiZ een brief naar minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn gestuurd met de resultaten van de inkoopanalyse die ActiZ heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt onder meer dat samenhangende inkoop noodzakelijk is voor integrale uitvoering. Uit de analyse komt naar voren dat verzekeraars verdergaand eigen keuzes maken met betrekking tot de inkoop van verpleging en verzorging, de oproepbare en specialistische zorg en van specifieke zorgvormen zoals de ketenzorg dementie. ActiZ heeft de afgelopen maanden op diverse momenten gewezen op het feit dat veel wijkverpleegkundige zorg alleen in samenhang op een goede manier kan worden geboden. Een samenhangende inkoop is randvoorwaardelijk om specialistische voorzieningen overeind te houden en om gericht aan zorginnovatie en aan kwaliteit een impuls te kunnen geven.

Sigaar uit eigen doos
Uit de inkoopanalyse blijkt voorts dat zorgverzekeraars in 2016 forse tariefkortingen willen doorvoeren. Start- of basistarieven van tussen de 85% en de 90% van het NZa-tarief zijn aan de orde. Een deel van de financiering wordt resultaatafhankelijk en kan worden ‘terug verdiend’. In hoeverre en in welke mate dat voor alle zorgorganisaties tot de mogelijkheden behoort, valt volgens Actiz nog te bezien. Er zijn in het onderhandelaarsresultaat afspraken gemaakt over ruimte voor aanvullende beloningsafspraken op basis van gezondheidsuitkomsten. Dat is iets anders dan eerst geld weghalen en vervolgens dit geld onder voorwaarden selectief weer beschikbaar stellen. Dat heet nog steeds ‘een sigaar uit eigen doos’ en is voor ActiZ onacceptabel.

Krankzinnige tariefskortingen
Tijdens het door de Tweede kamer op 21 september 2015 georganiseerde Rondetafeloverleg over de wijkverpleging met de Vaste Kamerleden Zorg van de Tweede Kamer, heeft Actiz aangegeven te willen voorkomen dat er op korte termijn cliëntenstops moeten worden ingesteld en mensen minder of zelfs geen zorg thuis krijgen, terwijl ze dat wel nodig hebben. In dit verband sprak Actiz-voorzitter Guus van Montfort over ‘krankzinnige tariefskortingen’ op de wijkverpleging en de kans dat thuiszorg over twee jaar is verdwenen. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland pleitte voor een ‘reëel budget’ voor wijkverpleging Vanuit de zorgplicht kopen zorgverzekeraars meer in, maar ze mogen de sluizen niet openzetten.

(Foto: Viacheslav Nikalaenko/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *