Voortgang curatieve zorg in krimpregio
jan29

Voortgang curatieve zorg in krimpregio

Deze week heeft minister Edith Schippers een zogeheten `voortgangsbrief’ gestuurd naar de Tweede Kamer over de curatieve zorg in een krimpregio. Al eerder is het Kabinet geïnformeerd over de problematiek van zorg in de regio’s waar sprake is van een daling van de bevolking. Bij ZorgenZ zijn onder het thema Krimpregio’s alle berichten hierover gebundeld. Meer vraag, minder aanbod Bevolkingsdaling gaat veelal gepaard met vergrijzing en...

Read More
Wedde dat ‘t lukt
dec28

Wedde dat ‘t lukt

Een verrassing in 2015 was de prijs die ‘Wedde dat ’t lukt’ won. Huisarts Hans Berg in het Groningse Wedde won de Niek de Jongprijs van Zorverzekeraars Nederland met het substitutieproject in het krimpgebied. “Het is een echte bottom-up benadering: de dorpsbevolking heeft zelf de regie en samen met hen zoeken wij passende oplossingen via ons multidisciplinair overleg tussen huisarts, praktijk- en wijkverpleegkundige, welzijn,...

Read More
Bert Westerink: ELANN/ROS zet zich in voor de leefbaarheid in Groningen
nov26

Bert Westerink: ELANN/ROS zet zich in voor de leefbaarheid in Groningen

“Eerstelijns zorgverleners zijn ondernemers die veel bordjes in de lucht moeten houden. ROS’en moeten ook ondernemerszin aan de dag leggen. Ze hebben verstand van organisatorische veranderingen en zoeken voortdurend naar nieuwe vormen van ondersteuning, passend bij de ontwikkelingen. Daarbij is de toetssteen steeds: in hoeverre brengt het integrale zorgverlening in de eerste lijn of substitutie dichterbij?” Aan het woord is Bert...

Read More
Subsidie voor farmaceutische spoedzorg in krimpgebieden
okt29

Subsidie voor farmaceutische spoedzorg in krimpgebieden

De belofte op 4 september jl. gedaan, komt minister Edith Schippers van VWS nu na. Ze verkleint de ANW-prijsverschillen voor farmaceutische spoedzorg in krimpgebieden. Het maximum tarief komt op € 45 te liggen. Circa zestien apotheken ontvangen vanaf 2016 een subsidie. Afgelopen voorjaar bleken grote uitschieters voor te komen in de tarifering van de farmaceutische spoedzorg: tussen grofweg € 15 in steden en € 95 in dunbevolkte...

Read More
“ANW-prijsverschil in krimpgebieden verkleinen”
sep07

“ANW-prijsverschil in krimpgebieden verkleinen”

“De dienstverlening kan in krimpgebieden in een negatieve spiraal komen. Doordat minder mensen gebruik maken van de dienstapotheek als gevolg van de hoge tarieven, moeten de tarieven omhoog waardoor weer minder mensen er gebruik van maken.” In haar antwoord op Kamervragen zegt minister Edith Schippers (VWS) de forse verschillen te willen verkleinen. De vragen werden in augustus gesteld door de Tweede Kamerleden Van Dijk en Bouwmeester...

Read More
In krimpgebieden is dienstapotheek duurder
aug23

In krimpgebieden is dienstapotheek duurder

In de kop van Noord-Holland, in dun bevolkte gebieden, zijn er grote verschillen in de tarieven die patiënten voor recepten moeten betalen bij de dienstapotheek. Het bedrag, dat uit het eigen risico moet worden betaald, ligt in Alkmaar en Schagen op € 30, in Den Helder op € 70 en op Texel op € 100 per recept. De Tweede Kamerleden Otwin van Dijk en Lea Bouwmeester (beiden PvdA) hebben hierover vragen gesteld aan de minister van VWS....

Read More
Positieve gezondheid bij proeftuin GoedLeven
aug06

Positieve gezondheid bij proeftuin GoedLeven

DE LOKALE INVULLING – De proeftuin GoedLeven organiseerde recent een brainstormsessie over Positieve gezondheid. Hoe is dit concept van Machteld Huber te integreren in de zorg in Zeeuws-Vlaanderen? Zorgenz neemt het verslag van deze sessie met drie pitches over van het Kennisplein Chronische Zorg. Deelnemers aan de brainstorm waren Robuust, Vilans, BigMove, zorgverzekeraar CZ, NewHealth Collective, grondlegger van het...

Read More
GoedLeven: Zeeuws-Vlaming zoekt naar alternatief
jun11

GoedLeven: Zeeuws-Vlaming zoekt naar alternatief

DE KRAPTE VERDELEN – GoedLeven in Zeeuws-Vlaanderen is een van de negen proeftuinen die door VWS in 2013 zijn ingesteld. Er doen in deze krimpregio veel organisaties mee, en ook een aantal gemeenten. Het hoofddoel is dat de Zeeuws-Vlaming gezonder gaat leven. Arnold Schelfhout, voorzitter van GoedLeven, vertelt hoe dit streven wordt aangepakt. “Gezondheid is als begrip aan het evolueren.” Bij de omvangrijke proeftuin GoedLeven...

Read More
Zorgmonitor Krimpgebieden met landelijk en regionaal perspectief
mei27

Zorgmonitor Krimpgebieden met landelijk en regionaal perspectief

Nadat in december 2014 de 41 krimpgemeenten en 56 anticipeergemeenten zijn aangewezen, is NIVEL door VWS gevraagd om hiervoor een monitor te ontwerpen. Deze monitor moet de zorgvraag en het zorgaanbod in de eerste lijn in kaart brengen. Het ontwerp dat NIVEL nu presenteert, heeft een nationaal perspectief – de verschillen tussen de krimp- en anticipeergebieden en de rest van Nederland – en een regionaal perspectief – de vergelijking...

Read More
Handtekeningen in Axel zijn gezet
apr22

Handtekeningen in Axel zijn gezet

“Er is de afgelopen jaren steeds meer zorg van de tweede naar de eerste lijn overgeheveld. De huisarts is voor de chronische zorg al helemaal gewend om met verschillende partijen afspraken te maken en door samenwerking tot betere en effectievere zorg te komen. We willen die zorg graag vanuit één gezondheidscentrum kunnen verlenen.” Yuri Samandar is als huisarts gevestigd in Axel en hij is bestuurslid van de Medische Staf...

Read More